Fortsæt til hovedindholdet
Lyd og billed
Livestreaming
On air knap lyser

Livestreaming

Dette er ikke et webinar med en række forgyldte svar, men mere ment som inspiation til løsninger og på hvad der værd at huske på, når man kigger på udstyr til at livestreame fra. Kirker fra Bording, Viborg og Taastrup giver også deres erfaringer videre, som inspiration til andre kirker.

Af Inge Haandsbæk Vestergaard og Henrik Helms

Webinar om teknik og udstyr til livestreaming. Gæst er Rasmus Lund Paulsen Webinaret produceres af Viborg Stift.

Kapitler

Hvis der er særlige områder der interesserer dig, er webinaret inddelt i en række kapitler, som du kan vælge imellem via ikonet i afspilleren.

Emner i webinaret

 • Hastighed
 • Tilkobling til internettet
 • Software kontra hardware
 • Kameraer
 • Eksempel 1: Streaming med mobil
 • Mikrofoner
 • Flere lydkilder
 • Eksempel 2: Streaming med OBS software
 • Kabeltræk
 • Software
 • Eksempel 3: Robotkameraer

Tjekliste til regler for livestreaming

På et webinar den 19. januar gennemgik chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen, Viborg Stift, reglerne for streaming. Læs reglerne opsummeret nedenfor her, hvor du også finder et link til slides fra webinaret.

På grund af coronarestriktioner er det blevet mere udbredt at sende gudstjenester på nettet via sociale medier. Livestreaming og udgivelse af foroptagede gudstjenester sætter dog fokus på et nyt problem: Hvordan er det med rettighederne? Hvad må man, og hvad skal man have styr på?

Det gennemgik jurist i Viborg Stift, Katrine Søbo Andreasen, på et webinar tirsdag den 19. januar, og få her opsummeret hendes vigtigste pointer og forstå reglerne for streaming på nettet:

Generelt:
Vær opmærksom på to ting

Vær opmærksom på, at GDPR-reglerne er overholdt på vegne af de deltagende, og at man overholder ophavsretsreglerne for materialet, man bruger.

Juridisk set er menighedsrådet databehandlere. Det betyder, at det er deres ansvar, at der er hjemmel til at behandle personoplysningerne om de deltagende i videoen - både kirkegængere og præster/ansatte i kirken. Derudover skal menighedsrådet sørge for at have en opdateret persondatapolitik. Læs mere om det her.

Overordnet:
Streaming af gudstjenester er lovligt

Ophavsretsreglerne siger, at man gerne må streame en gudstjeneste. Så langt så godt.

Der er dog nogle krav, som skal overholdes alt efter, om man streamer live, kun streamer gudstjeneste eller også kirkelige handlinger i forbindelse med en gudstjeneste (fx. dåb), eller om optagelsen er lavet på forhånd.

Krav i forbindelse med livestreaming

(kan findes i Kirkeministeriets FAQ for folkekirkens personale, Q4):

 • Det at der optages skal skiltes tydeligt ved indgangen
 • Oplys tydeligt om områder i kirken, hvor man ikke bliver filmet, så kirkegængere kan sætte sig der, hvis de ikke vil kunne ses
 • Ansatte i kirken bør høres forinden
 • Der gælder særlige regler om samtykke, når der er dåb

Ophavsret

Udgivne værker må fremføres offentligt ved gudstjenester.
Det fremgår af et svar fra Kulturministeriet 9. december, hvor de vurderer: Loven om, at det er lovligt at fremføre udgivne værker ved gudstjenester uden at skulle betale afgift for det, gælder også, når man livestreamer gudstjenesten. Der skal derfor ikke betales afgift til KODA eller andre.

Hvis man tekster videoen, mens man holder gudstjenesten: Kopiering af tekst kræver altid tilladelse fra opretshaver. Kontakt COPYDAN tekst og node og hør om den aftale, man evt. i forvejen har (til fx kopiering af salmer til salmeark på kopimaskinen), også gælder, når I sætter tekster på livestreaming.

Hvis optagelsen bliver liggende på hjemmesiden, skal man have:

 • Udtrykkeligt, frivilligt, specifikt og informeret samtykke fra de deltagende.
 • Musikaftale med KODA.
 • Synkroniseringslicens med Nordisk Copyright Bureau (NCB).
 • Ved salmer og tekst fra Bibelen skal man kontakte Copydan. Fremførelse af Bibelen er gratis frem til 1. juni 2021 ifølge Bibelselskabet.

Stifterne kan ikke anbefale, at man lader videoer fra gudstjenester blive liggende på nettet. Personfølsomme oplysninger – hvilket også er at vise folks religiøse praksis – skal fjernes igen fra internettet, når det ikke er aktuelt længere. Så rådet er: Husk at få fjernet videoer og links hurtigt igen.

Kirkelige handlinger uden tilknytning til en gudstjeneste
(dåb, vielse og begravelse/bisættelse)

er som udgangspunkt et privat arrangement. Menighedsrådet bør derfor ikke arrangere streaming eller optagelse af det. Hvis deltagerne/de pårørende selv vil optage det på video, skal præsten samtykke, og præstens anvisninger skal efterkommes. Derudover bør det foregå på et lukket og kodet netværk (fx Vimeo med link og kode). Det er i sådanne tilfælde ikke menighedsrådets ansvar, at gældende regler overholdes.

Livestreaming af kirkelige handlinger under gudstjeneste behøver ikke samtykke fra alle de deltagende i kirken, men skal skiltes ved indgangen, og gæsterne skal oplyses om områder, hvor der ikke filmes. Hør de ansatte inden. 

Som noget særligt ved dåb skal forældre samtykke skriftligt, og faddere/vidner samtykke mundtligt.

Forproducerede optagelser med kirkens ansatte, som sendes senere: Kræver GDPR-samtykke fra de deltagende, og husk aftaler med KODA, Copydan og NCB (se ovenfor).