Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
Skoletjenesten
Billedet viser en samling af forskellige bøger og materialer spredt ud. I midten er en bog med titlen “DEN DANSKE SALMEBOG” med et brunligt omslag. Der er flere bøger med forskellige farver og design af omslag, inklusive en, der ser ud til at være en tegneserie eller børnebog, og andre med billeder af mennesker på dem. Et rødt æble ligger blandt bøgerne, og der er også et par rullede papirer eller plakater synlige i billedet.

Viborg Stifts Skoletjeneste for kristendomskundskab 

Det er en tjeneste under de 11 provstiers provstiudvalg, hvorfra også vores bestyrelse kommer. Der er 2 fuldtidsansatte – en teolog og en fra lærerverdenen. Ved denne konstellation lever skoletjenesten op til og er en del af Landsnetværket af Folkekirkelige skoletjenester, som er at finde langt de fleste steder rundt i Danmark.

Vi udarbejder undervisningsmaterialer til primært faget kristendomskundskab i folkeskolen. Vores materialer er ikke-forkyndende og det er de dertilhørende besøg ud af skolen heller ikke. Vi samarbejder med kirkeverdenen, skoleverdenen, landsnetværket men også med de enkelte kommuner og lokale kulturinstitutioner. Vi har til huse i en bygning ved siden af Houlkær kirke i Viborg, men kommer ud omkring i hele stiftet. 

Vi sender kun undervisningsmaterialer ud til skoler:  Folke-, fri- og efterskoler, men vi kommer meget gerne ud og sparrer omkring de tilhørende besøg i den lokale kirke, som de fleste af vores materialer lægger op til.

Logo for skoletjenesten

Hvordan og hvorledes med kirkebesøg?

Når en skole ønsker at bruge et undervisningsmateriale, opfordrer vi til, at de tager kontakt til kirken for at finde det rette tidspunkt for et evt. tilhørende kirkebesøg. Vi oplever dog, at de steder, hvor der er Kirkekulturmedarbejder, går det lidt lettere med at få afviklet et sådant besøg, nogle gange fordi der foregår så mange ting i kirken, at det kan være svært at passe skolens ønsker og besøg ind i kalenderen.

En af vores Kirkekulturmedarbejdere har derfor gjort det, at hun i samråd med sin kirke har valgt nogle kirkebesøg ud, som de godt kunne tænke sig at afvikle for deres skoler. De reklamerer for dem på deres hjemmeside og på skolen. De har også på forhånd valgt nogle datoer ud, hvor det bedst har kunnet lade sig gøre at få besøg af skolen.

Selvom vi godt ved, at ikke alle har kirkekulturmedarbejdere i deres kirker, så tænker vi, og kan se, at denne taktik virker. Flere skoler kommer ud, når de i god tid kan planlægge deres besøg i kirken på de af kirken udvalgte datoer. Lærerne fortæller, at det virker lettere at tage kontakten til kirken, når kirken byder ind til et konkret besøg selv. Derfor er det vores opfordring, at hvis man gerne vil styre besøgene fra skolen selv, at man måske bruger denne model, eller kontakter os. Vi kommer gerne ud og fortæller om vores erfaringer.

Skoletjeneste-kirke kontakt

Nogle spørger os, hvorfor vi ikke giver de enkelte kirker besked, når en af deres skoler kontakter os, for at anvende et besøg. Det drejer sig om flere ting, når vi har valgt ikke at gøre dette. For det første må vi ikke pga. GDPR (persondataloven). Men udover dette, så er det nogle gange svært at vide, hvilke skoler, der hører til hvilke kirker, ligesom det er svært for os at vide, om en lærer bestiller et materiale hos os for at bruge materiale i indeværende skoleår eller måske først i næste. Og sidst så ville det være en yderst tidskrævende opgave, da vi jo dækker hundredvis at skoler og kirker i de 11 provstier og 8 kommuner, som vi sender ud til.

Vi ønsker at kende kirkerne, fortælle om os og vores materialer, og vi kommer også ud og gør dette på opfordring, og vi deltager altid på årsmødet ved biskoppens frokost med kirkekulturmedarbejderne, men kontakt os gerne, så kommer vi også ud mere lokalt.

Undtagelser for samarbejdet

Skoletjenesten dækker hele stiftet, men der er alligevel nogle undtagelser for samarbejdet, eller steder, hvor flere skoletjenester dækker samme område.

Holstebro
Da Ulfborg og Vemb Skole ligger i Ringkjøbing provsti, er aftalen, at Ribe Stifts Skoletjenesten dækker denne skole.

Viborg stift/Silkeborg kommune
De skoler, der ligger i Silkeborg kommune (gælder flere af skolerne i Ikast-Brande provsti), dækkes ind af skole-kirkesamarbejdet i Silkeborg kommune, kaldet KK44. Her sender Viborg Stifts Skoletjeneste ikke materialer ud eller gør reklame.

Ikast-Brande
Da der fortsat var amter i Danmark, var der skoler, der tilhørte Ribe Amt og stift, som da senere kom til at tilhøre Viborg Stift og Ikast-Brande kommune. De skoler føler fortsat tilhørsforhold til Ribe Stifts Skoletjeneste, og her tilbydes skoler materialer fra begge steder.

Vesthimmerland
Enkelte efterskoler i Vesthimmerland kan bestille materialer fra Viborg Stifts Skoletjenesten, da deres kirker ligger i Viborg Stifts, selvom de selv ligger i Hobro kommune og derved hører mere under Aalborg Stift.

Alle disse aftaler er kommet til, da flere skoletjenester er vokset, og da der er god kommunikation mellem skoletjenesterne, har det ikke skabt problemer, men som præst kan det være godt at vide, hvor den lokale skole får sit materiale fra. 

Portræt af Charlotte Toft Konge

Charlotte Toft Konge

Teologisk konsulent og Daglig Leder

ch@vibsko.dk 

Tlf: 3152 0910

Portræt af Charlotte Toft Konge

Kirsten Høyberg Simonsen

Pædagogisk og didaktiks konsulent.

kn@vibsko.dk

Tlf. 2133 0910