Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning i Viborg Stift

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i Viborg Stift, alle ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Formålet med ordningen er, at ansatte og øvrige persongrupper omfattet af ordningen skal have mulighed for at gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative konsekvenser.

Viborg Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Ordningen kan f.eks. anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper, seksuel chikane og anden grov chikane samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der kan alene foretages skriftlige indberetninger. 

Indberetningerne behandles fortroligt men ikke anonymt.

Viborg Stifts whistleblowerordning er etableret i samarbejde med kammeradvokaten.


Fakta

Whistleblowerloven stiller krav om, at der pr. 17. december 2021 etableres whistleblowerordningerpå alle offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, hvor arbejdstagernekan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.