Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
visioner

De 6 visioner

Viborg Stiftsråd har vedtaget seks visionspunkter, som sogne, provstier og stiftet opfordres til at sætte øverst på dagsordenen i den resterende tid af stiftsrådets valgperiode og et stykke ind i den næste.

Ideen er, at alle i stiftet – fra det enkelte menighedsråd til biskoppen – inspirerer og inspireres af hinanden i det nødvendige arbejde med at udvikle kirken i en overlevelsesdygtig retning.

Fælles pejlemærker

Som formanden for Stiftsrådet, Carlo Hald, formulerer det:

Stiftsrådsformand Carlo Hald

Vi er ganske vist en organisation, der gerne skulle styres nedefra – fra menighedsrådene. Men derfor kan det alligevel være godt at have nogle pejlemærker at gå efter. Så selvom vi er en stor decentral størrelse, får vi med visionspunkterne alligevel en form for fælles fodslag.

Carlo Hald, formand Viborg Stiftsråd

De seks visioner

  1. samskabelse og diakoni
  2. menighedsrådsvalg 2024
  3. arbejdsmiljø i folkekirken
  4. kirken og den grønne omstilling
  5. undervisning
  6. gudstjenesteudvikling og liturgi

FOLKEkirke

Men hvorfor så lige disse og ikke seks andre lige så gode overskrifter? Har de en fællesnævner?
Ja, det har de. De udtrykker, at kirken også i Viborg Stift er en folkekirke. Det vil sige, en kirke i folkets kultur. Som med rette har sin plads, så længe den bidrager til løsning af og svar på de problemer og spørgsmål, der trænger sig på i det øvrige samfund. På sin særlige måde; med sine egne vinkler.

Visionspunkterne videregiver dermed indirekte vigtige aspekter af kirkens selvforståelse. Den kirke, hvis overlevelseschance er, at den er ønsket. Som unik institution med uomgængelige bidrag til fælles udfordringer. Som samarbejdspartner, der kan skabe løsninger sammen med borgere, kommune og netværk.

TÆNK VIDERE sammen med os

Derfor beder vi hvert enkelt menighedsråd tænke med på visionernes perspektiver:
Hvordan kan I, i jeres sogn, være diakonalt aktive?
Er det i forhold til den tilflyttede arbejdskraft på gårdene?  
De udsatte familier i de billigste huse eller gruppen af stille mænd?

Hvordan kan I vise, at det er vigtigt med et godt menighedsråd?
Skal nogen direkte opfordres til at gå ind i en særlig funktion?
Som kasserer, kontaktperson eller lignende?

Hvordan styrkes arbejdsmiljøet?
På kirkegården; mellem kirketjener, organist, kirkesanger, præster og de frivillige?

Hvordan kan vi forfølge den grønne bevidsthed?
Skal maskiner på kirkegården udskiftes? Skal belysning og varme reguleres, jord omlægges eller?

Hvordan kan vi som menighedsråd bidrage til den kirkelige undervisning?
Ved selv at gå ind som frivillige til babysalmesang, minikonfirmandernes samlinger, konfirmandundervisningen? Eller ved at formidle, at konfirmandernes forældre og måske bedsteforældre tilknyttes og aktiveres

Hvordan kan vi bidrage til den gudstjeneste, vi gerne selv vil have og deltage i?

Stiftsudvalgene

Få hjælp og inspiration fra stiftsudvalgene til at komme videre i processen. Du finder udvalgene ved at klikke her.