Fortsæt til hovedindholdet

Teologi for voksne

Folkekirkens rygrad er det myndige lægfolk, og fællesskabet rundt om i sognene.

Henrik Stubkjær, biskop Viborg Stift
Biskop Henrik Stubkjær

Folkekirkens rygrad er det myndige lægfolk, og fællesskabet rundt om i sognene.

Menighedsrådsmedlemmer og aktive kirkefolk i sogne, provstier og stift skaber hver eneste dag kirke og sogneliv.

Sammen arbejder vi for at styrke kirken liv og vækst, ved at fordybe os i troen og ved at forkynde og udbrede kendskabet til evangeliets frisættende budskab. Dette nye nye tilbud om teologisk voksenundervisning er et tilbud til alle, som gerne vil reflektere dybere over de teologiske kerneområder.

Over 8 lørdage i 3 år vil alle de teologiske fagdiscipliner blive gennemgået af kompetente undervisere.

Og de enkelte undervisningsdage vil blive tilrettelagt i en højskoleramme med morgensang og en afsluttende fællestime.

Det er mit håb, at rigtig mange vil gribe muligheden for med dette teologiske undervisningstilbud, at dykke dybere ned i de klassiske teologiske områder og lade de nye indsigter smitte af på sognenes liv i Viborg Stift.

Biskop Henrik Stubkjær

Læs mere om teologi for voksne her: viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/teologi-for-voksne

Teologi for voksne

Teologi betyder “læren om Gud.” I kristendommen har den lige fra begyndelsen udfoldet sig som en besindelse på de bibelske skrifter, bekendelserne og kirkens skikkelse. Det er med andre ord de store spørgsmål, kurset vil tage fat i. Hvad er den kristne tros grundlag? Hvordan har man bekendt denne tro i kirken? Og hvad er sammenhængen mellem kirken og vores virkelighed i øvrigt? Ikke bare i historien, men også i dag.
Kort sagt: Hvad kan man vide om tro? Hvad er troens viden?

Hvem

Kurset henvender sig til alle interesserede. Kirkegængere; menighedsråds-medlemmer; kirkens medarbejdere; frivillige. Alle, der gerne vil vide mere om kristendommens verden. Med udblik til kulturen og dens påtrængende spørgsmål. Vi forventer 35 deltagere pr. årgang.

Hvad

Kurset strækker sig over tre år med 8 lørdage om året. Hver undervisningsdag ser sådan ud:

Dagsplan

09.00-09.30: Kaffe og morgensang

09.30-10.45: 1. modul

10.45-11.00: Pause

11.00-12.15: 2. modul

12.15-13.00: Frokost

12.45-14.00: 3. modul

14.15-15.15: Tre gange i året er der her fællestime.

2022

Fag & Undervisere

Overordnet læseplan

I 2022 er fagene:

1.år

Ny Testamente
Markus -udblik Mattæus og Lukas

Gammel Testamente
Urhistorien -Israels historie

Kirkehistorie og Systematik
Fra oldkirke til folkekirke

2.år

Ny Testamente
Johannes -udblik til Paulus

Gammel Testamente
Salmerne og profeterne

Kirkehistorie og Systematik
Troesbekendelsen

Moderne teologi

3.år

Ny Testamente
Johannes -udblik til Paulus

Sjælesorg og Diakoni

Kirkeårs fortællingen

Moderne teologi

Hver undervisningsdag igennem alle tre år slutter med fællestime, hvor vi invitererer en person med særlig viden om et aktuelt emne af relevans til at komme med oplæg, foredrag og fortælling.

 

Teologi for voksne

Praktisk information

Hvor

På Katedralskolen i Viborg.
Vi begynder hver kursusdag med kaffe og rundstykker i kantinen.
Frokost sørger man selv for.
Og så sluttes der igen med kaffe og lidt sødt.

Hvornår

2023

 • 04. marts
 • 01. april
 • 02. september
 • 30. september
 • 11. november
 • 02. december

2024

 • 13. januar
 • 03. februar
 • 02. marts
 • 06. april
 • 07. september
 • 05. oktober
 • 02. november
 • 07. december

Pris

Med tilskud fra Viborg Stift kan kursusafgiften holdes på 1.000 kr. pr. deltager for et helt undervisningsår. Dertil kommer naturligvis udgifter til de bøger, man ønsker at købe samt billetgebyr kr. 5,00

Organisation

Teologi for Voksne organiseres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tilmelding, Spørgsmål og yderligere oplysninger

Kirsten Poulsen
Mail: kp@km.dk
Mobil 2513 7246

Kirsten Poulsen

Download folder

Du kan enten klikke på bladrefilen og se folderen digitalt eller klikke her for at downloade den som pdf