Fortsæt til hovedindholdet

Menighedsrådsvalg

Dit valg - Vores fællesskab

Tidslinje menighedsrådsvalget 2024

Valg til menighedsrådene over hele landet markerer starten på et nyt valgår.

  • Valgprocedure: Menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges.
  • Orienteringsmøde: Forud for valgforsamlingen afholder menighedsrådet et offentligt orienteringsmøde. Orienteringsmødet informerer om menighedsrådets arbejde og kommende opgaver.
  • Valgforsamling: Datoen for valgforsamlingen er den 17. september 2024. Ved valgforsamlingen vælges det nye menighedsråd, enten ved at stille op som kandidat eller ved at stemme på de opstillede kandidater.
  • Valgresultat: Valget foregår ved skriftlig afstemning, og det valgte menighedsråd tiltræder den 1. december 2024.

Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd er valgt for en to eller fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Alt efter sognets størrelse vil et menighedsråd bestå af seks til 20 medlemmer, der i gennemsnit mødes én gang om måneden.

Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende.

Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer.

Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet
  • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
  • Kirkegården og begravelser
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi.

Derudover er der en række opgaver, der kan vælges til og fra. 
Det kan fx være babysalmesang, kor, foredrag, koncerter, mandeklub, 
renoveringsprojekter, familiestøtte og andet. 

I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsten. 

Bidrag med dine kompetencer

At sidde i et menighedsråd er en unik mulighed for at 
engagere sig i den lokale kirke – og tage ansvar for dens drift 
og fremtid. Som medlem af et menighedsråd har du mulighed 
for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med 
til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for 
samfundet. Og der er mange andre gode grunde til at stille op 
til menighedsrådet:

Få indflydelse, og sæt retningen for din kirke 

Du har en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirkens økonomi og vedligeholdelse. Kirken er i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirkemedlemmer på et år, og som menighedsrådsmedlem er du med til at sætte retningen.

Gør en forskel for andre 

Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at gøre kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn ved at planlægge de aktiviteter og arrangementer, du mener skal være i dit sogn.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati 

Som menighedsrådsmedlem repræsenterer du sognets folkekirkemedlemmer og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. Du vil opleve, at der både blandt menighedsrådsmedlemmerne og menigheden som helhed vil være forskellige synspunkter og holdninger til, hvordan den danske folkekirke skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet 

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel 
for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe en positiv indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte til og arbejde sammen med andre medlemmer af menighedsrådet og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer 

Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

Hvordan stiller jeg op? 

Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også 
i dit lokale sogn – den 17. september 2024. 
Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op på valgforsamlingen og stille op til valget. 
Den 14. maj 2024 er der orienteringsmøde om valget. 
Følg med på dit lokale sogns hjemmeside for at finde flere informationer om menighedsrådsvalget.

Hvordan kan man tiltrække nye medlemmer?

 🔍 Forberedelse: Gør valget til et fast punkt på møderne og vær ærlige omkring genopstilling.

🌳 Fysisk tilstedeværelse: Hæng plakater, omdel flyers, og vær til stede ved lokale arrangementer.

💻 Virtuel tilstedeværelse: Brug hjemmesider og sociale medier til at sprede viden om valget og menighedsrådets arbejde.

👥 Målgrupper og perspektiver: Vær bevidste om, hvem I ønsker at tiltrække, og tilpas jeres kommunikation derefter.

🤝 Den personlige kontakt: Snak med folk i lokalsamfundet og invitér potentielle kandidater til møder.

📢 Oplysning og ærlighed: Vær åbne og ærlige om opgaverne og mulighederne ved at være medlem af menighedsrådet.

Kampagnefolder fra Herning

Som inspiration kan du se, hvordan Herning menighedsrådene har lavet en kampagne målrettet konfirmandforældre.