Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder
fløjte

Ingen indberetninger til whistleblowerordningen

Viborg Stift har siden december 2022 haft en whistleblowerordning for alle ansatte og frivillige i Viborg Stift: Det vil sige, en ordning for ansatte præster, ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsråd og stiftsudvalg.

Ordningen kan bruges til at indberette alvorlige lovovertrædelser samt mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, begået af biskop, provster, stiftskontorchef eller øvrige ansatte kollegaer i stiftet.

Stiftets whistleblowerordning er oprettet i samarbejde med Kammeradvokaten som en del af en fælles folkekirkelig whistleblowerordning. Også de øvrige stifter og andre folkekirkelige institutioner og sogne med over 50 ansatte er med i den fælles ordning.

Ordningen er et supplement til de muligheder, der allerede findes i form af almindelig kontakt til ledelsen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljøudvalget, hvis man ønsker at gøre opmærksom på utilfredsstillende forhold i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at være anonym, når du indberetter via whistleblowerordningen. Stiftets samarbejde med Kammeradvokaten sikrer dog, at din henvendelse vil blive behandlet med fortrolighed og af personer, som er habile til at behandle den pågældende sag.

Antal indberetninger i 2023

Viborg stift har modtaget følgende indberetninger til whistleblowerordningen:

De overordnede temaer for indberetningerne kan være:

  • Ansættelsesretlige forhold
  • Forvaltningsretlige forhold
  • Potentielt strafbare forhold
  • Overtrædelser af EU-regler
  • Seksuel chikane eller anden chikane

Hvis en indberetning afvises, kan det f.eks. skyldes, at det indberettede forhold enten ikke er omfattet af whistleblowerloven eller ikke vedrører Viborg Stift.