Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Fasthold håbet

24. februar er det to år siden Ukraine blev invaderet.

Af Henrik Helms

Ved bispemødet i Viborg i oktober 2023 afholdt biskopperne i samarbejde med Det Mellemkirkelige Råd og Viborg Domkirke en velbesøgt fredsgudstjeneste, hvor man sammen bad for fred i verden. Biskop og præsident for Det Lutherske Verdensforbund Henrik Stubkjær, kender til vigtigheden af at fastholde håbet om at freden kommer.

-Jeg ved fra min tid i Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg ofte besøgte krigsområder, hvor vigtigt det er for mennesker, der lever under krig og undertrykkelse, at de bliver set og husket af andre. At vi rundt i verden hjælper og viser solidaritet og medmenneskelighed. Det giver håb om forandring midt i alt det håbløse, som følger med krig.

Biskop Henrik Stubkjær

Bed for fred

Biskop Henrik Stubkjær kommer derfor også med en klar opfordring til at alle kirker markerer to året for krigen i Ukraine ved særligt at bede for fred og for ofrene, og de mange ukrainere som er flygtet fra krigen og her til Danmark og Viborg Stift.

Siden Ruslands invasion af Ukraine for to år siden er der kommet mange tusinde ukrainere til landet. En god del er rejst hjem igen, men der er stadig over 30.000 ukrainere med midlertidig opholdstilladelse fordelt over hele landet. Mange steder er de på trods af deres ortodokse baggrund blevet en integreret del af de danske kirker, som har gjort en massiv indsats for at byde de ukrainske flygtninge velkommen.

-Vis dem, at vi stadig husker dem, og at vi er med dem i deres lidelser. Lad os fastholde den retfærdige fred som målet.  Gud skabte verden og mennesker til et liv i fællesskab, og derfor vil krige og ufred altid være udtryk for os menneskers egoisme og magtbegær og mangel på evnen til forståelse og accept af andres ret til liv i værdighed, frihed og fred. Derfor må vi gå sammen i bønnen om at Gud må kalde verdens magthavere til at arbejde for freden og anvise andre muligheder end våbenes bragen. Vi må insistere på menneskeligheden og forsoningens mulighed. Vise vores solidaritet for ofrene i Ukraine og i Gaza og rundt i hele verden, slutter Henrik Stubkjær