Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Nærvær, ord og eftertænksomhed

Kollegialt nærvær tilsat ord og eftertænksomhed. Det har været rammen for to dages stiftspræstestævne i Viborg

Af Henrik Helms

Omkring 150 af stiftets præster var samlet for at høre og diskutere om alt lige fra barnedåb over gudsskabte svingninger til menneskelig værdighed. Tilsæt derudover et festmåltid pauseret af koncert og et kærligt grin til årets revy - så får du opskriften på dette års stævne for præsterne i Viborg Stift

Biskop Henrik Stubkjær holdt velkomsttale og viste en af gaverne fra sin seneste tur til Ukraine.

Morten Hørning Jensen, ph.d., professor i ny testamente på Menighedsfakultetet, Aarhus

Diskussion ved bordene.

Jonas Norgaard Mortensen, cand.scint.pol og forfatter til ”Det fælles bedste”

Der var stor diskussionslyst til oplæggene.

Der var stor diskussionslyst til oplæggene.

Biskop Henrik Stubkjær holdt tale til stiftets præster.

Lone Fatum, lektor emer. i Ny Testamente ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Spørgsmål fra salen

Mikkel Gabriel Christoffersen, adjunkt i praktisk teologi på Det Teologiske Fakultet i København.

Biskop Henrik Stubkjær

Koncert med Erling Andersen og Jesper Brun Jensen

Koncert med Erling Andersen og Jesper Brun Jensen

Koncert med Erling Andersen og Jesper Brun Jensen

Revy ved Herning Søndre Provsti

Revy ved Herning Søndre Provsti

Trivsel tilsat dilemmaer

Menighedsrådsformænd og kontaktpersoner var inviteret til en eftermiddag om arbejdsmiljøet i folkekirken sammen med stiftets præster. Det skete til dette års stiftspræstestævne i Viborg.
Det skete på på baggrund af undersøgelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken, som var sæt i værk af Kirkeministeriet. Hans Hjerrild fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning satte nogle nedslag i rapporten som kunne være særlige fokusområder og Torben Vesterager Lauridsen fra Landsforeningen af Menighedsråd var vært på en folkekirkelig udgave af ”Mads og Monopolet” med dilemmaer relateret til trivsel og det psykiske arbejdsmiljø fra den folkekirkelige hverdag.
Det var stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø som var arrangør.

Formand for stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø Ida Gøtke bød velkommen

Hans Hjerrild fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning

Torben Vesterager Lauridsen fra Landsforeningen af Menighedsråd var vært på en folkekirkelig udgave af ”Mads og Monopolet”

Venskabsaftale

Biskop Henrik Stubkjær og Ærkebiskop Musa Panti Filibus skriver her under på en venskabsaftale mellem Viborg Stift og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria. Det skete under dette års stiftspræstestævne hvor Musa Panti Filibus var inviteret med som gæst og for at fortælle stiftets præster om kirken i Nigeria.

Aftalen handler om venskabelige og åndelige bånd og lægger op til gensidige besøg, forbøn og medleven. Du kan læse aftalen ved at klikke her.

Biskop Henrik Stubkjær og Ærkebiskop Musa Panti Filibus

Ærkebiskop Musa Panti Filibus fortalte om kirken i Nigeria

Biskop Henrik Stubkjær og Ærkebiskop Musa Panti Filibus

Ærkebiskop Musa Panti Filibus fortalte om kirken i Nigeria.

Underskrift af venskabsaftalen.