Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Dansk præsident i audiens hos paven

Biskop Henrik Stubkjær, har som præsident for Det Lutherske Verdensforbund været i audiens torsdag den 20. juni hos Paven i Rom.

Af Mette Stenumgaard foto: LVF/Arni Danielsson

LVF - Paven er meget nærværende, og det var en stor oplevelse at møde ham, siger Henrik Stubkjær

Den danske biskop havde forberedt en tale – en såkaldt hilsen - til paven, hvor han lagde vægt på, at den økumeniske dialog er vigtig at holde fast i og styrke op til jubilæet for den augsburgske bekendelse i 2030. 

- Jeg understregede i min hilsen, at vi kan bruge perioden frem til jubilæet til at få en endnu større forståelse for hinanden og udvide den fælles hjælpeindsats i verdens brændpunkter, siger Henrik Stubkjær. Den fælles hjælpeindsats er organiseret gennem det arbejde, som Det Lutherske Verdensforbunds hjælpeorganisation, World Service, udfører sammen med den katolske hjælpeorganisation Caritas Internationalis.

Samarbejde, bøn og praktisk handling

Paven svarede i sin tale til delegationen fra Det Lutherske Verdensforbund, at det er vigtigt at samarbejde om større enhed i den internationale kirke og at de to kirker beder sammen. Ikke mindst i den situation, verden står i aktuelt. Paven understregede, at bønnen skal udmøntes i praktisk handling for mennesker i nød. 

Henrik Stubkjær har af flere grunde meget stor respekt for paven. 

- Den første grund er den diakonale tilgang, han har til sit pavedømme, hvor han klart markerer, at kirken er en tjenende kirke. Det understreges af, at han har taget navn efter Frans af Assisi. Den anden er, at han også er meget tydelig om, at kirken har et ansvar i forhold til klimakrisen og har en opgave i at gå foran, fordi vi tror på en skabende Gud. Endelig er der for det tredje pavens vedholdende tale for fred og retfærdighed, siger Henrik Stubkjær.

Har været i audiens tidligere

Henrik Stubkjær har været i audiens hos paven i Rom en gang tidligere på vegne af Det lutherske Verdensforbund.  Dengang var han Rådsmedlem, formand for World Service-komiteen og medlem af Executive Committee i Det Lutherske Verdensforbund. 

I forbindelse med reformationsjubilæet i 2016 var der en stor økumenisk gudstjeneste i Lund i Sverige, hvor paven også var med. I den anledning blev der indgået en aftale mellem det katolske Caritas og Det Lutherske Verdensforbunds World Service, og derfor var Henrik Stubkjær i audiens hos paven. 

Tradition at lederskabet er i audiens

Der er tradition for, at Det Lutherske Verdensforbund præsidenter én gang i løbet af deres præsidentskab sammen med resten af lederskabet hilser på paven ved audiens.

Henrik Stubkjær har i forbindelse med den aktuelle audiens også mødt Kardinal Koch, der leder Vatikanets økumeniske arbejde og Secretary General Alistair Dutton fra Caritas Internationalis.

Han tiltrådte som præsident i efteråret 2023, og er rejst til Rom sammen med en lille delegation af vicepræsidenter fra hvert af Det Lutherske Verdensforbunds syv regioner samt generalsekretæren.

Det Lutherske Verdensforbund tæller 150 medlemskirker i 99 lande og anslået 77 mio. lutheranere fra store dele af verden.