Fortsæt til hovedindholdet
2021
Nyheder

Opdaterede retningslinjer

Se et overblik over de seneste retningslinjer fra Kirkeministeriet der er opdateret 7. januar.

Fra Kirkeministeriet

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Regeringen har valgt at følge indsatsgruppens anbefalinger ved at indføre en lang række nye og skærpede tiltag foreløbig til og med søndag, den 17. januar 2021.

Det får også betydning for folkekirken og andre trossamfund. Tiltagene betyder blandt andet:

Fakta

OVERBLIK OVER GÆLDENDE RETNINGSLINJER

  • Folkekirken og andre trossamfund er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. Det svarer i praksis til omtrent fire gange færre deltagere, end de nuværende restriktive arealkrav giver mulighed for.
  • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
  • Det bør overvejes helt at undlade fællessang, fx ved at kun en kirkesanger eller et mindre kor synger med afstand til menigheden.
  • Alle øvrige indendørs aktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man fx kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højst fem personer ad gangen.
  • Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.

Tiltagene betyder, at Kirkeministeriet har opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Retningslinjerne blev drøftet på et møde den 6. januar 2021 i sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret. De justerede retningslinjer kan læses her.

Folkekirkens biskopper har desuden udsendt en supplerende vejledning med anbefalinger om blandt andet at aflyse alle andre aktiviteter end gudstjenester og kirkelige handlinger, undlade fællessang, overveje om nadver skal gennemføres, og gennemføre konfirmandforberedelsen virtuelt. 

Se også biskoppernes anbefalinger ved at klikke her.