Fortsæt til hovedindholdet
2019
Nyheder

Viborg Stift og Visionerne

Viborg Stiftsråd udsendte i foråret 2018 et oplæg til alle stiftets menighedsråd og bad dem drøfte deres meninger om visioner for den kommende fireårige periodes arbejde i stiftets 5 faste udvalg med følgende områder: Gudstjeneste; Undervisning; Diakoni; Mission og Religionsmøde samt Psykisk Arbejdsmiljø.  Ca. 80 % af menighedsrådene svarede. Disse svar blev sammenfattet af stiftsudvalgene og herefter givet tilbage til stiftsrådet. Nu udkommer de samlede visioner i dette digitale hæfte.

Sammen kan vi flytte meget

Viborg Stift er en broget buket med fælles udfordringer og nye muligheder, der åbner sig.  Her i materialet har I selv været med til at pege på mulighederne og nu præsenterer udvalgene i stiftet deres bud på, hvordan vi kan hjælpe og understøtte det arbejde, der foregår i sognene.  Jeg håber I vil tage godt imod materialet og at det vil blive brugt. At I vil bruge stiftsudvalgene, med den faglige kapacitet de rummer, 
til at styrke kirkens liv og vækst.  Vi har med de seneste otte visioner vist, at når vi står sammen så kan vi flytte meget og skabe resultater.

Henrik Stubkjær, biskop Viborg Stift