Fortsæt til hovedindholdet
2016
Nyheder

Hæder til Hærvejen

På Region Midtjyllands årlige turismevækstkonference blev Destination Hærvejen hædret med temaprisen på kr. 25.000,00 - "Kommercialisering gennem værdikædesamarbejder"

Hærvejskoordinator Mette Wessel Fyhn og turistchef Charlotte Kastbjerg viser stolt den fine pris frem


"At 9 ud af 15 kommuner har valgt at prioritere et samarbejde med Hærvejen som turismeprodukt har imponeret det Regionsrådet i Midtjylland. 

Det var især produktudvikling, som kommer turismevirksomhederne til gavn samt det nye samarbejde med Viborg Stift om etablering af et Pilgrimscenter i Viborg, der var medvirkende til at koordinator Mette Fyhn, på vegne af VisitViborg, Ikast/Brande Kommune og Destination Hærvejen kunne gå på scenen og modtage den flotte hæder.

Men også det nye samarbejde mellem turismeorganisationer og Viborg Stift har vakt rådets opmærksomhed.Et spændende samarbejde, hvor man tænker natur- og kulturhistorie sammen og skaber kommercielle unikke produkter på baggrund af en rute gennem hele Jylland, som er i overensstemmelse med de krav og ønsker gæster har til involverende oplevelser," var også noget af det Anne V. Kristensen bragte frem i begrundelse for valget af Destination Hærvejen som vinder af prisen på de 25.000 kroner.

Læs den fulde pressemeddelelse, der den 11. november 2016 er udsendt af VisitViborg i anledning af prisen