Fortsæt til hovedindholdet

"Hver gang, vi investerer en krone, er vi nærmere målet om et grønnere stift"

Grøn forkæmper:
Tekst: Anika Thorø Weber. Foto: Henrik Helms 

Vi skal tænke smart og strategisk, hvis vi vil skabe en grønnere fremtid i Viborg Stift. Det mener Ejvind Dahl, der er medlem af stiftets grønne udvalg. 

 

- Jeg vil jo allerhelst, hvis jeg kan bruge én krone på grøn omstilling nu og så få to eller tre kroner tilbage om et par år. Hvis det sker, har vi opnået det, vi kæmper for: Så er vores stift blevet grønnere – og vi har fået endnu flere penge til at skabe en grønnere fremtid!

Det er en begejstret Ejvind Dahl, der giver en grundindføring i helt basal investerings-tankegang.

Med sine mere end 45 år i bankverden ved han et og andet om, hvordan man skruer en god økonomi sammen – og når han tager sine folkekirke-briller på, får økonomi-brillerne et grønt filter. For ifølge Ejvind Dahl, medlem af Det Grønne Udvalg i Viborg Stift, skal stiftets mange menighedsråd tænke strategisk i jagten på den grønne omstilling. Investeringer i bæredygtige indsatser som solceller eller energivenlig renovering skal ske med omtanke. 

- Vi kommer længst, hvis vi er bevidste om, hvilke indsatser vi laver og hvorfor. Vi skal lave vores grønne tiltag på en kontrolleret og fornuftig måde, hvor vi prioriterer ud fra vores ressourcer, mulige indsatser og deres effekt. Det er den grundtanke, jeg tager med mig ind i udvalget, siger den erfarne strateg, der til dagligt arbejder som erhvervsrådgiver i Ringkjøbing Landbobank i Holstebro.

Men målet er ikke alene kroner og ører for den drevne bankmand:

Det Grønne Udvalg mødes med jævne mellemrum for at drøfte, hvordan Viborg Stift skal arbejde med på visionen om en grønnere fremtid. 

- Vores klimaaftryk har betydning for, hvilken jord vi efterlader til vores børn. Derfor er det også vigtigt, hvordan vi støtter op om den grønne udvikling her i vores stift. Jo mere, vi kan sænke klimaaftrykket nu, jo bedre er det for fremtiden, tilføjer han. 

Lokal strategi

Det er ikke uden grund, at Ejvind Dahl retter sin opmærksomhed mod menighedsrådenes prioritering af grønne indsatser. 

Ifølge udvalgsmedlemmet har mange menighedsråd i stiftet gennem flere år haft blik for den grønne omstilling men uden at have den nødvendige viden, der skal til for at vælge de projekter, der har størst positiv effekt på både pengepung og klima. 

Det har betydet, at kirkernes penge er blevet brugt til gode formål som insekthoteller og varmepumper – dog ikke altid med øje for, om det var det mest optimale sted for den enkelte kirke at begynde sit grønne engagement. Og netop den udfordring er årsag til, at Ejvind Dahl brænder for en mere strategisk tilgang i klimakampen. 

Tryk + for at læse mere

Det Grønne Udvalg

Viborg Stifts grønne udvalg har i alt ni medlemmer, der bredt repræsenterer hele stiftet. 

 

Medlemmerne er domprovst Thomas Frank, provst Ole Rasmussen, sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, biskop Henrik Stubkjær, samt stiftsrådsmedlemmer Ejvind Dahl, Ida Götke og Arne Bach.

- Det er godt, at de enkelte menighedsråd gør, hvad de kan, og jeg har stor respekt for deres vilje til at sikre en grønnere fremtid. Men vi når længst, hvis vi også har blik for de store linjer og arbejder med de letteste og mest givtige ting først, forklarer han. 

En fælles indsats 

Selvom hvert menighedsråd i stiftet har en vigtig opgave i at gå strategisk til værks, er de ikke alene om projektet. Det Grønne Udvalg i Viborg Stift blev skabt med netop det formål at hjælpe de enkelte menighedsråd godt på vej.

Det gør udvalget ved at agere inspirationsbank, der giver kirkerne et holdepunkt i en verden af muligheder. Her kan de søge ny viden, trække på andres erfaringer og skabe overblik over netop deres muligheder. Blandt andet har udvalget tidligere samarbejdet med arbejdsgruppen Grøn Kirke om et kursus for stiftets gravere. Det har betydet, at mere end 200 gravere nu er klogere på, hvordan de bedst giver deres bidrag til den grønne omstilling. 

Ejvind Dahl er strateg ind til benet. Han nyder at se konkrete indsatser blive til virkelighed - og få en øget værdi. 

- Når vi går i samme retning, så batter det noget. Så har vores tiltag langt større virkning. Det er i fællesskab, at vi rykker en masse, siger Ejvind Dahl, som særligt håber, at de mange omlægninger til vedvarende energikilder rundt i stiftet kommer til at flytte kirkerne langt. 

Han understreger dog, at udvalget blot kan vejlede og motivere de enkelte menighedsråd. Derfor skal følelsen af ejerskab også forblive i det enkelte sogn, selvom der nu eksisterer et samlende organ. 

- Hvert menighedsråd bestemmer selv og er ansvarlig for deres egen kirke. Det er dem, der skal investere i bæredygtige energikilder eller gøre kirkegården mere klimavenlig. Som udvalg skal vi egentlig bare skubbe på i den proces og hjælpe dem til at se muligheder og prioritere det vigtigste først, siger han. 

- Og så handler det jo først og fremmest om bare at komme i gang. Det er vigtigere at gøre noget, end ikke at gøre noget. Så kan man arbejde med det strategiske perspektiv undervejs, tilføjer han.