Fortsæt til hovedindholdet

Bevægelse

Årsmagasinet 2021

Viborg Stift udgiver hvert år et årsmagasin med fokus på at inspirere og videregive engagement.

Du kan bladre i magasinet ved at klikke på fuldskærmsikonet ovenfor. Det er også muligt at læse de forskellige artikler i et mobilvenligt format ved at klikke på den artikel eller klumme som du kunne tænke dig at læse nedenfor. God fornøjelse!

Artikler

Klummer

Klumme

Hvor bevæger folkekirken sig hen?

Folkekirken er i bevægelse fordi vores samfund er i bevægelse. Folkekirken må som evangelisk-luthersk kirke altid være på vej ud i verden. Kirken har en ”gå-struktur”. Siden Jesus kaldte de første 12 disciple med ordene ”Følg mig!”, har kirken altid befundet sig i en Kristus-efterfølgelse, sendt til verden, som Kristus var det.

Af: Biskop Henrik Stubkjær
Klumme

Er der håb bag tremmer?

Det er fredag formiddag. Min vej går igennem Latinerhaven, forbi Domkirken ned mod Sct. Nicolaigade i Viborg. Her ligger byens arresthus. Mit blik går skiftevis op mod himlen, der er så smuk og lys i dag, solstrålerne glimter igennem kastanjetræernes let brune blade og mod fortovet, hvor der mellem blade og grønbrune skaller lyser små blanke kastanjer op....

Af: Sogne- og arresthuspræst Eva-Maria Schulz 
Paragraf 2 uddannelsen

Fra kirke- kulturmedarbejder til præst

Da jeg i august 2018 begyndte som kirke- og kulturmedarbejder i 8 landsogne i Nordsalling, fik jeg en følelse af at være hjemme – rent arbejdsmæssigt. Efter i en årrække at have arbejdet i den kommunale socialpsykiatri, hvor jeg ensidigt havde brug for min pædagogiske faglighed, fik jeg som kirke- og kulturmedarbejder muligheden for at kombinere mine teologiske, diakonale og pædagogiske fagligheder, som jeg havde med fra mine teologistudier på universitetet og min uddannelse som socialdiakon.

Af: Thomas Frydendal Nielsen
Klumme

Gud i bevægelse

Kirken har siden reformationen været en kirke i konstant bevægelse. Ja, den har ligefrem sagt om sig selv, at den er en størrelse, der ”hele tiden bør reformeres”. Og grunden er, at den Gud, hvis kirke den er, netop er en Gud, der bevæger sig og derfor er til akkurat som bevægelse. 

Af: Teologisk specialkonsulent Henning Kjær Thomsen

Portrætter