Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
Stiftet

Viborg Stift

Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i Folkekirken.
Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj i øst.

 

Kør musen henover kortet så dukker sognene op og du kan klikke dig videre til sogn.dk´s beskrivelse af sognet. Det er også muligt at zoome ind på kortet for at få et tættere kig på kortet. Når du zoomer længere ind på kortet dukker alle sognenavne også op.

Ansvarsområderne

Den siddende biskop er Henrik Stubkjær, som blev valgt i 2014.

Stiftet kan deles ind i fem organer med hver deres ansvarsområder:

 • Biskoppen
 • Stiftsøvrigheden
 • Stiftsrådet
 • Stiftsadministrationen
 • Stiftsudvalgene

Herunder kan du læse mere om, hvilke funktioner de fem organer har.

Billedet viser biskop Henrik Stubkjær iført en farverig bispekåbe lavet af dronning Magrethe med intrikate mønstre og en hvid præstekrave. Kåben er overvejende blå med mønstre i forskellige farver, herunder rød, gul og hvid. Biskoppen bærer en guldkæde omkring halsen. I baggrunden er der stenvægge, og det ser ud til at være en del af en synlig statue eller skulptur.

Biskop Henrik Stubkjær

Biskoppen

Biskoppen er den øverste gejstlige myndighed og står for at ansætte nye præster i stiftet. Det betyder også, at biskoppen fører tilsyn med både præster og menigheder og sikrer på den måde, at kvaliteten i de kirkelige gerninger lever op til bestemmelserne.

Biskoppen er desuden stiftets ansigt udadtil og spiller en væsentlig rolle i at formidle stiftets arbejde og formål for den øvrige verden.  

Endelig er biskoppen sammen med stiftsamtmanden den øverste myndighed i en række økonomiske og administrative spørgsmål.

Henrik Stubkjær (f. 1961) er den nuværende biskop i Viborg Stift og blev valgt af menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser i 2014.

Læs mere om Henrik Stubkjær, om embedet og dets opgaver ved at klikke her.

Stiftamtmand Jacob Hess i samtale med biskop Henrik Stubkjær. Jacob Hess vender mod kameraet, Han bærer en lys grå blazer og en sort skjorte. Henrik Stubkjær vises bagfra, og kun en del hans hoved og øre er synlige. I baggrunden er der kunstværker på væggen,

 Stiftamtmand Jacob Hess i samtale med biskop Henrik Stubkjær

Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ, som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftsamtmanden. 

Stiftsøvrigheden har opgaven med at føre tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde, præsteboliger og præstegårde. Desuden skal stiftsøvrigheden godkende ændringer af kirkebygninger, der er over 100 år gamle.

Læs mere om Stiftsøvrigheden ved at klikke her 

Billedet viser stiftsrådet, der sidder omkring et ovalt træbord. De er engagerede i, hvad der ligner et møde eller en diskussion, hvor nogle kigger på dokumenter, og andre bruger bærbare computere. Forskellige genstande er spredt på bordet, herunder papirer, penne, briller og elektroniske enheder, hvilket indikerer en aktiv arbejdssession. Rummet er godt oplyst og har to store kunstværker på væggene; det ene er et farverigt maleri af flere figurer, mens de to andre er indrammede portrætter. Store vinduer lader naturligt lys strømme ind i rummet og forbedrer synligheden.

Stiftsrådsmøde i Landemodesalen i bispegården i Viborg

Stiftsrådet

Det er Stiftsrådets opgave at forvalte stiftsmidlerne, der på landsplan udgør omkring fem milliarder kroner (2022).        

Stiftsrådet varetager midlerne på vegne af menighedsrådene og låner dem ud til de lokale kasser. Indtægter fra blandt andet vedligeholdelse af gravsteder indgår i stiftsmidlerne.

Stiftsrådet kan desuden udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige en procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Læs mere om Stiftsrådet ved at klikke her

Økonomiansvarlig Inger Lise Øster i samtale med chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen

Økonomiansvarlig Inger Lise Øster i samtale med chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen

Stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen hjælper Stiftsøvrigheden med at varetage sine opgaver. I administrationen i Viborg Stift sidder der en række eksperter, som er klar med rådgivning til provster, præster og menighedsråd.
Det kan være rådgivning om forløbet af en byggesag, hjælp i personalesager, råd om økonomi, jura, teologi eller kommunikation.

Læs mere om stiftsadministrationens arbejde ved at klikke her, og få sat ansigt på dem, der sidder klar til at hjælpe.

Dette billede viser møde i det grønne stiftsudvalg, der sidder omkring et bord fyldt med dokumenter, bærbare computere og snacks.

Møde i stiftsudvalget for den grønne omstilling

Stiftsudvalgene

I Viborg Stift er der en række udvalg, der har til formål at styrke vilkårene for kirkens arbejde med diakoni, grøn omstilling, psykisk arbejdsmiljø med mere.

Medlemmerne af udvalgene kan være præster, provster, biskoppen, rådsrepræsentanter og andre, der har en kirkelig funktion, men det kan også være medlemmer fra andre organisationer.

Læs mere om stiftsudvalgene ved at klikke her

Fakta

VIBORG STIFT

 • Biskoppen er Henrik Stubkjær
 • 11 provstier
 • 271 sogne
 • 288 kirker
 • 206 menighedsråd
 • 195 præster hvoraf de 11 er provster og 1 er flyverprovst.