Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder
Præst snakker med sognebørn

Præst inviterede til dram på kroen – og fik nye input med hjem

En utraditionel invitation fra den lokale sognepræst fik borgerne til at møde op til en snak om kirkens fremtid i sognet.

 

Af Anika Thorø Weber

Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end at sidde i kirken og tænke på kroen. Sådan lyder en gammel talemåde, som præst i Borbjerg og Hogager sogn Asger Petersen gav nyt liv, da han lørdag 23. marts inviterede sine sognebørn til en dram på den hedengangne Skave Kro, der til anledningen var blevet genåbnet efter omkring 20 år i hi. 

Målet med dagen var ikke at drikke borgerne under bordet – tværtimod holdt Asger Petersen sig til kold te i en flaske, mens han hilste på de omkring 90 fremmødte sognebørn og indbød til en snak om, hvordan kirkens rolle skal være i lokalsamfundet fremover. 

- Vi inviterer ofte til ting i kirken, men det bliver hurtigt på vores egne betingelser. Derfor vil vi også gerne forsøge at komme lidt udenfor murene og møde folk på en anden måde, siger Asger Petersen, der er overvældet over den store opbakning til arrangementet, hvor der foruden en dram også blev serveret kaffe og rundstykker.

- Det gik langt bedre, end vi turde håbe på. Vi var helt oppe at ringe bagefter. Mange var mødt op, og vi fik mange gode snakke, siger han.

En kirke for alle

Det er ikke uden grund, at Asger Petersen har et stort behov for at komme udenfor murene og møde sine sognebørn i øjenhøjde.

Mange indbyggere i sognet giver nemlig udtryk for, at kirken har en vigtig plads i lokalsamfundet, og derfor er det også vigtigt for sognets præst at få syn for, om kirken egentlig dækker de behov og ønsker, som de 2400 indbyggere i sognet har.

- Vi vil gerne høre, hvad folk vil med kirken. Nogle har måske ideer eller ønsker, og alle har en erfaring og mening ud fra egne oplevelser, siger Asger Petersen, der havde arrangeret dagen sammen med Borbjerg og Hogager menighedsråd.

Medlemmerne af disse råd sad fordelt ved bordene på kroen og var klar til at notere sig de ideer og overvejelser, der opstod i snakkene undervejs; blandt andet ved hjælp af nogle samtalekort, der skulle sætte en god ramme for samtalen.

Præst snakker ved bordet på kroen

Helt fra gammel tid har der hersket splid mellem byerne i Borbjerg og Hogager sogn, hvor nogle tilhørte de store bøndergårde og andre levede under fattige kår. Selvom tiderne er skiftet, mærker man todelingen endnu, og derfor var et ønske med dagen også at skabe samvær på tværs. Til venstre ses sognepræst Asger Petersen. Foto: Mette Hinge 

- Jeg har endnu ikke det fulde overblik over, hvilke ideer der er kommet ind – det får jeg til næste menighedsrådsmøde, hvor vi samler op og ser på, hvad vi skal arbejde videre med herfra. Men jeg ved, at der har været mange gode ideer på bordet, som jeg glæder mig til at kigge nærmere på, siger Asger Petersen og fremhæver blandt andet et forslag om flere musikalske indslag i kirken, events der skal tiltrække tilflyttere med børn og en kørselsordning, så gangbesværede også kan deltage i udvalgte gudstjenester.

Foruden snakken om kirkens rolle var det også præstens hensigt at gøre opmærksom på det kommende menighedsrådsvalg i efteråret og muligheden for at stille op. Også her gik det efter Asger Petersens ønske.

- Vi fik en henvendelse fra én, der tidligere havde overvejet at stille op, men nu følte sig helt klar til det. En kompetent kvinde, som kan blive en stor gave for os.

- Samlet set var dagen alt arbejdet værd. Den var en entydig succes, som vi vil leve højt på længe, siger Asger Petersen.