Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Stor tilslutning til folkekirken

Knap 84 procent af alle i Viborg Stift er medlemmer af folkekirken og antallet af spædbørn der bliver døbt er stigende. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

Langt de fleste i Viborg Stift er medlemmer af folkekirken, og de fleste døber deres børn i kirken og begraver deres døde fra kirken. Det viser tal, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Stigning i dåbsprocenten

Medlemstallet i Viborg Stift ligger på  83,9 procent, mens det for hele landet ligger på 74,4 procent. Tallet har i flere år været svagt faldende, blandt andet fordi en voksende andel af befolkningen har en anden etnisk baggrund end dansk. Fra 2018 til 2019 er medlemsprocenten i Viborg Stift dog kun faldet med 0,3 procentpoint fra 84,2 procent til 83,9 procent. Det er det laveste fald i flere år.

Dåbsprocenten er til gengæld steget. Af de børn, som blev født i Viborg Stift i 2018 blev 73,7 procent døbt inden udgangen af 2019. For børn født i 2017 var tallet 72,6 procent. Dåbsprocenten i Viborg Stift er markant højere end landsgennemsnittet hvor procenten i 2018 var faldet med 0,8% til 58,7%, og Viborg Stift er det stift i landet hvor flest bliver døbt.

Præsten begraver

Også tal for folkekirkelige begravelser er med i Danmarks Statistiks nye tal.
På landsplan blev 82,7 procent af de døde begravet eller bisat med medvirken fra en præst i 2019. I Viborg Stift blev 91,3 procent kirkeligt begravet eller bisat, og det er et fald i forhold til året før, hvor 92,1 procent af de døde fik en kirkelig bisættelse eller begravelse.