Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Forandrede coronakrisen folkekirken?

Landsdækkende undersøgelse skal opsamle viden og erfaringer fra nedlukningen af folkekirken. Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter efterlyser bidrag fra ansatte, frivillige, kirkegængere og deltagere.

Af Karen Marie Sø Leth-Nissen, projektmedarbejder i FUV

Folkekirkens Videnscenter står bag en undersøgelse om folkekirken og coronakrisen, som løber fra maj til oktober 2020. Der er tale om en bred indsamling af erfaringer med aktiviteter og gudstjenester under coronakrisen. 

Birgitte Graakjær Hjort, leder af Videnscentret, fortæller: ”Vi er meget glade for, at vi får lov til at gennemføre undersøgelsen her på Videnscentret. Det er en stor tillid, vi bliver vist. Folkekirken har vist sig fra helt nye sider under coronakrisen, og det er blandt de erfaringer, vi samler ind nu, så hele folkekirken kan lære af dem”.

Birgitte Graakjær Hjort fortsætter: ”Lige nu har vi brug for at høre fra alle, som satte nye aktiviteter og tiltag i gang, eller som var med til dem. Fik du besøg eller telefonopkald fra din præst eller andre fra den lokale kirke? Var du på kirkegården til fællessang med afstand? Eller havde du en anden oplevelse relateret til folkekirken, som du synes, skal med i vores materiale? Vi i Videnscentret opfordrer alle til at skrive til os på mailen, så vi får samlet så meget materiale som muligt ind om folkekirken under coronakrisen.”

Kæmpe eksperiment

Selvom kirkerne var lukkede under coronakrisen, blev der alligevel holdt gudstjenester: Mange valgte at producere online-gudstjenester, og det bliver et andet fokuspunkt i undersøgelsen.

”Det var helt specielt, at så mange præster og sogne kastede sig ud i online-gudstjenester, andagter og hilsner til den lokale menighed. Mange havde aldrig prøvet det før, men tog mod til sig og prøvede det af. Det kan vi alle lære mere af, og vi har derfor også samlet online-gudstjenester ind for tre udvalgte søndage, nemlig én i begyndelsen af nedlukningen, én i midten og én i slutningen” – siger Birgitte Graakjær Hjort. De konkrete datoer er 15. marts, 12. april og 10. maj.

Lige nu har projektet data om ca. 165 online-gudstjenester. Men der er brug for flere, så derfor er der også en særlig opfordring til at bidrage med links til online-gudstjenester fra de tre udvalgte søndage. På FUV’s hjemmeside kan man downloade den nuværende oversigt og se, om de gudstjenester, man selv var med til at lave, er kommet med. På den måde kan hele folkekirken være med til at kvalificere materialet og sikre, at det bliver så dækkende som muligt.

Undersøgelsen er finansieret af folkekirkens Fællesfond og vil resultere i en rapport ”100 dage, der forandrede folkekirken?” der udkommer til oktober. Læs mere i projektbeskrivelsen

Skriv til os med erfaringer og materiale: 

Send dine bidrag til os på fuvcoronaprojekt@km.dk.

Vi har brug for dit navn og sted, så vi har mulighed for at tage kontakt og få flere detaljer. Vi offentliggør ikke dit eller andres navne uden samtykke.

FAKTA OM PROJEKTET

100 dage, der forandrede folkekirken

Projektet forholder sig til de 100 dage fra 26. februar 2020, hvor den første dansker blev meldt coronasmittet, og til langt hen i genåbningsfasen, nemlig indtil 4. juni 2020.

 

Projektet falder i tre faser:

 • Dataindsamling (maj-august 2020)
 • Analyse (august-september 2020)
 • Afrapportering (oktober 2020)

 

Dataindsamling

I arbejdet med dataindsamling benytter vi mange forskellige datakilder og indsamlingsmetoder. Det gør vi for at kunne indfange så mange nuancer og perspektiver som muligt. Vi arbejder både med kvalitative og kvantitative data af forskellige typer:

 • Interviews. I tre geografisk og demografisk forskellige sogne (storby, købstad, landsogn), som har haft et betydeligt antal begravelser, et større antal konfirmander samt en tydelig tilstedeværelse på sociale medier under coronakrisen, foretager vi interviews med menighedsrådsformand, præst/er, medarbejderrepræsentant. Desuden pårørende til begravelser, evt. bedemand. Vi interviewer provst og evt. provstiudvalgsmedlem, biskop og evt. stiftskontorchef. Desuden interviewer vi medlemmer af folkekirkens taskforce under coronakrisen.
 • Facebook. Vi indsamler aktivitetsdata for udvalgte sognes facebooksider.
 • Kilder fra presse, lovstof, sociale medier mm. til en kildesamling med fokus på folkekirken under coronakrisen, og bearbejder dem til en 100 dages tidslinje for udviklingen.
 • Data for gudstjenesteaktivitet fra sogn.dk.
 • Prædikener fra tre udvalgte søndage.
 • Online-gudstjenester fra tre udvalgte søndage. Vi indsamler fra nettet alle de online-gudstjenester, vi kan finde, og opfordrer hele folkekirken til at bidrage.
 • Officielle dokumenter af relevans for folkekirken.
 • Twitterdata af relevans for folkekirkens rolle.
 • Åben indsamling af data om både digitale og ikke-digitale gudstjenester og aktiviteter. Vi inviterer hele folkekirken til at bidrage med erfaringer og oplevelser under coronakrisen.

 

Tværgående analyser

Når dataindsamlingen er afsluttet, gennemfører projektteamet fire tværgående analyser:

1. Folkekirken som organisation i en krisetid

2. Forkyndelse og kirkelige aktiviteter udlagt digitalt i en krisetid

3. Teologi i en krisetid

4. Befolkningens oplevelse af folkekirken under krisen