Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sognepræst ansat i Struer Pastorat

Karen Dorte Bille tiltræder stillingen den 1. august 2024

Karen Dorte Bille er pr. 1. august 2024 ansat som sognepræst i Struer Pastorat, Struer Provsti.

Karen Dorte Bille er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, idet hun siden ultimo december 2023 har været ansat som barselsvikar i Rind-Kollund og Arnborg-Fasterholt Pastorat, Herning Søndre Provsti.

Viborg Stift ønsker Dorte Bille stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Karen Dorte Bille

Dorte Bille fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Jeg er 63 år og gift med Mads. Vi har en datter på 36 år, som bor i København. Vi har boet i Herning siden 1984, hvor Mads blev ansat som organist og kantor ved Herning Kirke.

Jeg er gået §2-vejen ind i Folkekirken efter et langt livs virke som underviser, formidler, forfatter, foredragsholder og musiker.

Jeg har været med til at etablere Den Jyske Sangskole, som i juni 2024 fejrede sit 25års jubilæum.

Jeg har været en del af ledelsen på Den Jyske Sangskole og stiftede i 2000 MidtVest Pigekor, som jeg ledede indtil august 2022, hvor jeg påbegyndte mit §2-forløb med henblik på at blive præst i Folkekirken.

Jeg blev ordineret 20/12 2023 i Viborg Domkirke og har siden da været ansat som barselsvikar i Arnborg/Fasterholt og Rind/Kollund pastorater. Tiden efter ordinationen og indsættelsen har bekræftet mig i, at jeg har taget den rigtige beslutning. Jeg nyder at være en del af et fællesskab omkring kirkerne og omkring de opgaver, der skal løses i form af gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og menighedsrådsarbejde.

Hvorfor blev du præst?

Teologien og musikken har altid været to parallelle spor i mit liv. Da jeg i 2021 blev opmærksom på §2-ordningen, tog jeg beslutningen om at skifte spor og forfølge en gammel drøm om at blive præst.

Og det har jeg ikke fortrudt.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

Ensomhed, polarisering og individualisering.

Fællesskaberne smuldrer og her ligger en meget vigtig opgave for Folkekirken i dag.

 Vi har rammerne og indholdet og vi kan vise, at Folkekirken repræsenterer et reelt og meningsfuldt alternativ til samfundsudviklingen.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?

Mødet med mennesker til gudstjenester, til kirkelige handlinger, og til de initiativer, der sættes i værk, hvor mennesker har mulighed for at møde det kristne budskab og være med til at udmønte det.

Hvad mener du er Folkekirkens vigtigste opgave i dag?

Som præster skal vi forkynde, forvalte sakramenterne, undervise og iværksætte diakoni. Det er store og vigtige opgaver, og de kan kun løftes, hvis vi som kirke formår at være relevante med vores budskab og formår at skabe og udvikle rammerne for, hvordan indholdet kan folde sig ud. Vi skal hele tiden gøre opmærksom og pege på, at kirken har svar på de store spørgsmål i livet og at kirken har relevans i 2024 for alle, høj som lav, gammel som ung, uanset køn, etnicitet og social status