Fortsæt til hovedindholdet

”Som præst netop her, kan jeg give lidelsen og smerten et andet skær” 

Præst i sundhedshus:
Tekst: Anika Thorø Weber. Foto: Andreas Falck  

Center for Sundhed i Holstebro rummer alt mellem liv og død. Det stiller krav til præst Anna Rask Lauridsen, der har fundet sin plads i en verden af nye fortællinger. 

 

En mørkerød udgave af Den Danske Salmebog hviler let i hænderne på Anna Rask Lauridsen. 

Med sine slidte hjørner og let-krøllede sider er den danske kirkesangskat et tydeligt bevis på, at nogen kender dens værdi. 

For den gamle kending bliver flittigt brugt her i Center for Sundhed i Holstebro. Blandt favoritterne er sangene ”Du som har tændt millioner af stjerner”, ”Se nu stiger solen” og ikke mindst bønne-samlingen bagerst, der sætter ord på det, der gør de fleste tavse. 

- Salmebogen er blevet mit vigtigste redskab i mit arbejde her i sundhedshuset. Den giver borgerne en særlig ro. Den er noget helt for sig, siger Anna Rask Lauridsen, der med sit rolige og afdæmpede væsen indbyder til fortrolighed og nærvær. 

Et særligt hus

Det er ikke et hvilket som helst hus, som præst Anna Rask Lauridsen så småt er ved at gøre til rammen om sin hverdag ved siden af sin deltidsstilling som sognepræst i Mejdal Sogn. 

Den samme ro, der strømmer ud af Anna Rask Lauridsen, flyder også i sundhedshuset, der med sit store lyse indgangsparti i flere etager og sin højtidelige stilhed fortæller, at her er der plads til både lette og tunge byrder. 

Anna Rask Lauridsen bruger ofte salmen ”Se nu stiger solen”, når hun taler med mennesker, der ligger for døden. Den giver håb om, at nogen tager imod os på den anden side.  

Og det er der brug for i et hus som Center for Sundhed, der udgør sundhedsvæsnets nye lokale indsats i Holstebro. Med sine dagligt 500 besøgende og 400 medarbejdere fordelt på både private, regionale og kommunale sundhedsaktører rummer huset alt fra vordende mødre til terminalsyge patienter.  

- Her i huset er der mange, der står i en situation, hvor de skal til at fortælle en ny historie om sig selv. Nogle skal dø, andre skal finde sig selv i en ny krop efter et slemt sygdomsforløb, mens andre igen er ved at skabe nyt liv. Fælles for dem er, at de står i en overgang i livet, hvor de har mistet kontrol, siger Anna Rask Lauridsen, der trods sine sammenfald med sygehuspræster sidder i en stilling, som kun kendes fra et lignende sundhedshus i Fredericia.  

En vigtig plads 

Det er netop her i krydsfeltet mellem de nye fortællinger, at Anna Rask Lauridsen har fundet sin plads – og sin berettigelse. 

I august 2021 blev hun ansat til den nyoprettede stilling som præst i sundhedshuset to dage om ugen, så hun sammen med resten er personalet kan være der for borgerne uanset, hvilken livssituation de står i. Som udannet teolog og barn af en familie, hvor begge forældre var sygeplejersker, ser hun en særlig værdi i samarbejdet på tværs af faggrupper.  

- Der er brug for en funktion her i huset, der har fokus på det hele menneske. Sundhedspersonalet har en vigtig rolle og holder blikket mod det næste led i behandlingen. De har fokus på kroppen, mens jeg kan sætte fokus på sjæl og ånd. Min opgave er at stoppe op sammen med borgerne og være i det, der er - også selvom, det er svært, siger Anna Rask Lauridsen, der blev ansat som højgravid og derfor først for alvor har begyndt sit arbejde i august i år.

 

Anna Rask Lauridsen samarbejder med kolleger som assisterende teamleder Louise Kollerup om at se det hele menneske. Men de har hvert deres fokus.

Hendes arbejde med at give plads til både sjæl og ånd oplever hun særligt i mødet med terminalsyge patienter. Her kan en samtale om biblens budskab om evigheden give trøst og håb.  

- Mange er meget åbne for de store samtaler, når de står i en skillevej i deres liv. Som præst her i huset kan jeg være med til at give smerten og lidelsen et andet skær, fordi kristendommen formulerer et håb, der hvor vores egne ord slipper op, siger Anna Rask Lauridsen, der ofte synger for patienter, som er for svage til selv at tale.

- Jeg er beæret over at blive inviteret ind i en masse forskellige historier og menneskers liv. Som menneske vokser jeg af den tillid, borgerne viser mig. Det er meget smukt.

Store drømme 

Selvom Anna Rask Lauridsen er mester i at hvile i det, der er, har hun også store drømme for, hvad der skal ske i huset fremover.

Gennem de seneste måneder har Anna Rask Lauridsen erfaret, at hun også har en vigtig opgave i mødet med personalet. De har brug for hjælp til at få åbnet op for de svære samtaler med patienterne – også selvom de kun har få minutter til rådighed. 

Tryk + for at læse mere

Center for Sundhed 

Center for Sundhed stod færdigt i 2018 og danner nu rammen om et bredt udbud af sundhedstilbud på tværs af private, regionale og kommunale aktører. Huset er skabt for at fastholde lokale sundhedsfunktioner i Holstebro, selvom mange funktioner er flyttet til det nye supersygehus i Gødstrup. 

 

Anna Rask Lauridsens stilling som præst i huset er blevet til på foranledning af provst Niels Arne Christensen, der insisterede på, at huset havde brug for et tilbud, der kunne se det hele menneske.

- Jeg oplever, at man som personale kan blive usikker på, hvordan man skal håndtere det, når en patient åbner op for et emne, der går tæt på. Vi vil så gerne komme med løsninger, men mange patienter mærker også en eksistentiel lidelse, som hverken kan lindres med støttestrømper eller en ny dosis medicin. Her er det vigtigste redskab at turde lytte, siger Anna Rask Lauridsen, der på sigt har planer om at lave supervision for personalet, så de kan blive mere trygge i den sårbare samtale og blive skarpere på, hvordan de bedst griber den an.

Anna Rask Lauridsen er vokset op i en sundhedsfaglig familie, hvor begge forældre var sygeplejersker. Det har givet hende en sundhedsfaglig indsigt, hun bruger i sit arbejde.

Og så skal den danske salmesangskat have en endnu mere central plads i huset. 

Anna Rask Lauridsen håber, at hun inden jul kan få arrangeret fast morgensang, så både patienter og ansatte kan samles i det store åbne miljø i husets midte til fælles fordybelse. 

Her fra det højtidelige og storslåede lokale skal salmesangen i fællesskab lyde ud til alle husets kroge. 

For på den måde kan de sammen give lidelsen og smerten et andet skær til trøst for alle dem, der lytter med:

”Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav
Lad mig ikkun stævne imod min grav. 
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn
Ud hans hånd mig river af dødens garn”.

 

Tilbage til oversigten