Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken
Billedet viser en have, hvor en person trimmer hække. Personen er iført sort tøj og beskyttelsesudstyr, herunder øreklokker og handsker. De bruger en stor, professionel hækkeklipper med begge hænder. Forgrunden viser en trillebør med haveværktøj, herunder røde saks med håndtag. En hjelm ligger på jorden ved siden af trillebøren. Haven har en sti af små grussten, omgivet af omhyggeligt beskårne grønne hække i forskellige højder. Blomstrende planter tilføjer farve til det grønne. En træbænk står for enden af stien og giver et sted at hvile og nyde haven .

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist – genopslag

Vi søger en 2. organist/kirkemusiker, der sammen med kirkens
fuldtidsansætte organist kan være med til at understøtte det
musikalske liv omkring Gesten Kirke samt Bække og Veerst Kirker. 
Stillingen er ledig pr. 1.6.2024 eller snarest muligt og er på
8 timer pr. uge i gennemsnit. Timerne varierer hen over året.  

Du skal varetage følgende opgaver: 
 • Afløsning ved 1. organistens fravær (friweekender, ferie og ved sygdom) 
 • Spille til 1-2 gudstjenester på søn- og helligdage, hvor der er gudstjeneste i alle 3 kirker 
 • Spille til kirkelige handlinger 1 fast hverdag, hvor der er rådighedstid tilknyttet 
 • Ad hoc i samspil med 1. organisten 
 • Spille i alle 3 kirker jf. samarbejdsaftale i fordeling mellem organisterne.  


Vi forventer, at du: 

 • er kreativ, imødekommende og en fleksibel kollega 
 • vil og kan spille både traditionel og rytmisk kirkemusik 
 • kan spille på andre instrumenter ud over orgel/klaver 
 • er god til at samarbejde med 1. organist, præster og de øvrige medarbejdere 
 • har et godt humør 


Vi tilbyder: 

 • Samarbejde med engagerede kollegaer  
 • et godt arbejdsmiljø 
 • Følgende orgler:  
 • Marcussen og Søn, 1985, med 10 stemmer, 2 manualer og pedal (Gesten kirke) 
 • Bruhn, 1979, med 6 stemmer på 1 manual og pedal (Veerst kirke) 
 • Bruhn, 1972, med 9 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Bække kirke) 


Ansættelse sker ved Gesten Sogns Menighedsråd
efter gældende overenskomster. 
Du er meget velkommen til at kontakte organist Iryna Johansen
på telefonnummer 26 15 0740 eller formand Bente Ovesen
på telefonnummer 30614751/mail 8938fortrolig@sogn.dk.  
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Gesten Menighedsråd
på mail til 8938fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænderne senest den 15.8.2024  
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted løbende. 

Det med småt:

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder
i Bække og Veerst i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet
har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten
mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet
og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med
kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusiker.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst
mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse
til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet
og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen
(DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn
mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg
i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr.
(nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist)
aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00
årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner).
Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr.
(nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med
stillingens ansættelsesbrøk.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.