Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken
Billedet viser en have, hvor en person trimmer hække. Personen er iført sort tøj og beskyttelsesudstyr, herunder øreklokker og handsker. De bruger en stor, professionel hækkeklipper med begge hænder. Forgrunden viser en trillebør med haveværktøj, herunder røde saks med håndtag. En hjelm ligger på jorden ved siden af trillebøren. Haven har en sti af små grussten, omgivet af omhyggeligt beskårne grønne hække i forskellige højder. Blomstrende planter tilføjer farve til det grønne. En træbænk står for enden af stien og giver et sted at hvile og nyde haven .

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker/organist til barselsvikariat

Åstrup Sogns Menighedsråd søger en organist 20 timer ugentlig
til barselsvikariat fra 1. oktober 2024. Åstrup sogn har ca. 1320
indbyggere. Sognet er kendetegnet ved stabil kirkegang og
stor opbakning til særlige arrangementer.

Opgaver som organist hos os:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Åstrup kirke
 • Medvirke ved månedlige plejehjemsgudstjenester
 • Babysalmesang
 • Videreførelse af de kor vi har
 • Lejlighedsvis medvirken ved konfirmandundervisningen
 • Medvirke ved lørdagsdåb
 • Deltage i arrangementer i Kirkehuset
 • Deltage aktivt i planlægning af de musiske arrangementer i samarbejde med koncertudvalget


Vi forventer, at du:

 • Er kirkemusiker/ uddannet eller snart er uddannet organist
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har gode samarbejdsevner og er god til at kommunikere
 • Kan indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med menighedsråd, præster og øvrigt personale
 • Interesse for det kirkelige arbejde, herunder kirkens liv og vækst


Vi tilbyder:

 • Stillingen er på 20 timer ugentlig
 • En levende arbejdsplads med et godt samarbejdsmiljø, hvor vi gensidigt hjælper hinanden
 • Alsidige og interessante arbejdsopgaver
 • Indrettet kontor til organisten i forbindelse med kapellet


Orglet i kirken:

 • Er fra Bruno Christensen & Sønners orgelbyggeri i 1981, og har 10 stemmer, der er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.


Vi opfordrer alle med interesse til at søge stillingen på 20 timer.

Ansættelsesforhold:

Ansættelse sker ved Åstrup Sogns Menighedsråd,
Borgergade 103, 6752 Glejbjerg.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder
i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet
indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af
Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen
af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten
mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet
og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med
kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder
eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres
tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.
Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868 kr. –
458.730 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet
indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS)
aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem
350.294 kr. – 426.840 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070 kr. – 70.000 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse
(tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basistrin 1 udgør kr. 338.012 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør
kr. 355.136 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt kr. 26.281,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Hans Peter Fyhn på tlf. 22222542 eller hp@gemidan.dk

Opstart og ansøgningsfrist:

Opstart gerne 1. oktober 2024.

Ansøgningsfrist 5. august 2024. Samtaler og prøvespil
afholdes umiddelbart efter.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8897fortrolig@sogn.dk
mrk. Ansøgning organist.

Menighedsrådet kan oplyse, at der:

 • Vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen
 • Er tre måneders prøvetid