Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken
Billedet viser en have, hvor en person trimmer hække. Personen er iført sort tøj og beskyttelsesudstyr, herunder øreklokker og handsker. De bruger en stor, professionel hækkeklipper med begge hænder. Forgrunden viser en trillebør med haveværktøj, herunder røde saks med håndtag. En hjelm ligger på jorden ved siden af trillebøren. Haven har en sti af små grussten, omgivet af omhyggeligt beskårne grønne hække i forskellige højder. Blomstrende planter tilføjer farve til det grønne. En træbænk står for enden af stien og giver et sted at hvile og nyde haven .

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Idérig og engageret organist til Sejling og Sinding sogne i Silkeborg Provsti

Vi er indstillede på, at du selv kan være med til at forme din stilling alt efter baggrund og præferencer. Vi har flere ideer og ønsker til aktiviteter, du kunne varetage som organist hos os, alene eller i samarbejde med øvrige ansatte.

Vi søger en organist, der er en holdspiller og vil indgå i et tæt samarbejde med sognets øvrige ansatte og frivillige i ambitionen om vi i fællesskab skaber et aktivt og inddragende kirkeliv.

Vi tilbyder

 • Højmessetjeneste ca. 2 søndage om måneden samt visse helligdage
 • En arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø og fællesskab beliggende lige uden for Silkeborg by i naturskønt område
 • En menighed, der er vant til både orgel og klaver og brug af nye salmer
 • Et velfungerende menighedsråd, der er lydhør overfor nye ideer
 • Stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for udvikling af stillingen

Stillingens indhold

 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt deltagelse i konfirmand og minikonfirmandundervisning og forskellige andre arrangementer i kirke, sognehus og lokalområde
 • Ansvarlig for at arrangere ca. 3 koncerter årligt med eksterne kunstnere
 • Planlægning og afvikling af fyraftenskoncerter og fællessangsaftener
 • Oprettelse af musikalsk tilbud for områdets børn.
 • Deltagelse i personalemøder og andre fællesmøder i pastoratet
 • I mindre omfang gensidig afløsning med organister i Funder, Kragelund, Serup og Lemming sogne.
 • Tilsyn med instrumenter i kirker og sognehus

 Din profil

 • Du har et højt fagligt niveau med kvalifikationer på kirkeorgel og klaver og har et bredt repertoirekendskab, både rytmisk og klassisk. Vi bruger udover salmebogen bl.a.100 Salmer og Højskolesangbogen
 • Du er åben og imødekommende af natur med lyst til aktivt at deltage i udviklingen af det kirkelige liv i sognene og inspirere menigheden til at synge – såvel traditionelle som nyere salmer og sange
 • Du arbejder selvstændigt og engageret og trives også i et tæt samarbejde med andre, herunder bl.a. kirkesanger og præst
 • Du er fortrolig med liturgien i gudstjenester og kirkelige handlinger og er loyal over for folkekirken som institution
 • Du er åben for at spille repertoire uden for koralbogen for at imødekomme ønsker f.eks. ved begravelser

Ansættelsesvilkår
Organister indplaceres på baggrund af uddannelse på forskellige overenskomster.  

Alle beløb er opgivet for en fuldtidsstilling i nutidskroner pr. 1.4.2024.

KMOK/PO-organister
Årslønnen for ansøgere med eksamen som Kirkemusiker med orgel- og korledelse (KMOK) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012 årligt (1.-2. år). Basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 355.136 årligt. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 40.772 for tjeneste ved 4 kirker eller flere. Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg.

Doks-organister
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 320.525 – 426.840 kr. årligt. Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070 – 70.000 kr. Indplacering på løntrin og rådighedstillæg efter anciennitet. Herudover kan der aftales kvalifikationsløn.

Kirkemusikere
Årslønnen for ansøgere, der ikke har en PO/KMOK-uddannelse eller Konservatorieuddannelse på kirkeorgel indplaceres på overenskomst for Kirkemusikere. Lønnen aftales inden for intervallet 321.916 kr. – 458.730 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr. OK tillæg på 1.044 kr. OK tillægget gives kun til kirkemusikere. Disse er omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Aftale om lønindplacering for kirkemusikere indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der vil være tre måneders prøvetid, der bliver indhentet referencer og børneattest.

Om os
Sejling og Sinding sogne har ca. 1600 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved et aktivt landsby- og foreningsliv, som kirken også er en del af. Sejling og Sinding ligger i det nordlige Silkeborg, naturskønt ude på landet.

Nærmere oplysninger om sognene kan ses på: Lille Hids Pastorat | Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding (kragelundkirke.dk)

Ved spørgsmål
Ring og hør nærmere om stillingen hos Mette Glowienka, sognepræst og kontaktperson tlf.: 86 85 50 24 eller Karen L. Madsen, formand for menighedsrådet, tlf.nr. 29 84 60 95

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sendes via Jobindex QuickApply:

Idérig og engageret organist til Sejling og Sinding sogne i Silkeborg Provsti | Jobannonce | Jobindex

Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes løbende.