Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsrådets medlemmer
Stiftsrådsmøde

Medlemmer af
Viborg Stiftsråd

Viborg Stiftsråd består af i alt 17 medlemmer: 
Et lægt medlem fra hvert af stiftets 11 provstier samt tre præster, en provst og to "fødte medlemmer" (biskop og domprovst)

Fødte medlemmer

Henrik Stubkjær

Henrik Stubkjær

Thomas Frank

Thomas Frank

Provsterepræsentant

Niels Arne Christensen

Niels Arne Christensen

Carlo Nørby Hald

Carlo Nørby Hald

Gert Primdahl

Gert Michael Primdahl

Næstformand
Salling Provsti
 

Præster

Karsten Christensen

Karsten Christensen

Henrik Guldbrandt Kjær

Henrik Guldbrandt Kjær

Birgitte Refshauge Kjær

Birgitte Refshauge Kjær

Læge medlemmer

Lillian Storgaard

Jan Jensen Bech

Ida Gøtke

Ida Götke

Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen

Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen

Svend Aage Madsen

Finn Skaarup

Carsten Rosenbech Mortensen

Carsten Rosenbech Mortensen

Ole Bjerne Sørensen

Observatør for
Valgmenighederne

Joan Flansmose

Joan Flansmose Trelborg