Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsmidlerne
Sparegris

Stiftsmidlerne

Stiftsmidlerne er midler, som tilhører menighedsrådene, men som skal indbetales til stiftet.

Ind- og udlånsrenten

Rentesatser i 2025

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 2 %

Rentesatser i 2024

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 1,5%
Fakta

TIDLIGERE RENTESATSER

Rentesatser i 2023

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 1,5%

Rentesatser i 2022

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 1,5%

Rentesatser i 2021

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 1,5%

Rentesatser i 2020

 • Indlånsrente 1,25%
 • Udlånsrenten 2,0%

Rentesatser i 2019

 • Indlånsrente 1,25%
 • Udlånsrenten 2,0%

Rentesatser i 2018

 • Indlånsrente 1%
 • Udlånsrente 2%

Rentesatser i 2017

 • Indlånsrente 0,5%
 • Udlånsrente 2%

Rentesatser i 2016

 • Indlånsrente:  3,0%
 • Udlånsrente:  3,5%

Rentesatser i 2015

 • Indlånsrente:  3,0%
 • Udlånsrente:  3,5%

Rentesatser i 2014

 • Indlånsrente:  4,5%
 • Udlånsrente:  3,5%

Lån i Stiftsmidlerne

Stiftsrådet i Viborg Stifts politik for lån i stiftsmidlerne.
Godkendt af Viborg Stiftsråd på et Stiftsrådsmøde den 28. maj 2020

Intern procedure for udlån af stiftsmidler

Når stiftsadministrationen har modtaget ansøgning om lån i stiftsmidlerne, påser administrationen, at

 1. låneansøgningen er underskrevet af menighedsrådets formand og det andet menighedsrådsmedlem, der er bemyndiget hertil af menighedsrådet,
 2. låneansøgningen og tilbagebetalingsvilkår er anbefalet af provstiudvalget,
 3. finansieringsplanen og tilbagebetalingsvilkår er godkendt af provstiudvalget,
 4. låneformålet ligger inden for stiftsrådets udlånspolitik, og
 5. projektet, der søges midler til, er godkendt af den myndighed, der har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Stiftsadministrationen forelægger lån med en afviklingstid på over 15 år og lån over 10.000.000 kr. for stiftsrådets forretningsudvalg/stiftsrådet til afgørelse.

Stiftsrådet bevilger lånet ved underskrift af én af stiftsadministrationens jurister.

Stiftsadministrationen orienterer stiftsrådet om alle bevilgede lån på stiftsrådsmøde.

Lån udbetales på følgende måde:

 • Lån under 250.000 kr. udbetales straks med det fulde lånebeløb, medmindre andet aftales.
 • Lån over 250.000 – 4.000.000 kr. udbetales i max 5 rater.
 • Lån over 4 mio. kr. udbetales efter aftale med menighedsrådet.

 

Det er således ikke nødvendigt, at menighedsråd fremsender fakturaer for at få lånet udbetalt.

Stiftsadministrationen påser, at lånet afdrages til rette tid. Hvis dette ikke sker, vil stiftsadministrationen sende påmindelse ud til menighedsrådet med kopi til provstiudvalget. Stiftsadministrationen vurderer, om det er nødvendigt at orientere stiftsrådet herom.

Hvis menighedsrådet ikke kan afdrage til tiden, kan menighedsrådet via provstiudvalget anmode stiftsadministrationen om, at der gives henstand i en given periode. Stiftsadministrationen kan give henstand forudsat, at de følgende terminer gøres tilsvarende højere. Løbetiden forlænges som udgangspunkt ikke. Hvis løbetiden skal forlænges, træffer stiftsadministrationen fornyet afgørelse i sagen. I tilfælde, hvor løbetiden forlænges ud over 15 år, forelægges sagen for stiftsrådets formandskab/stiftsrådet, forinden beslutning træffes.

Hvis menighedsrådet ikke udnytter lånet fuldt ud, vil stiftsadministrationen nedskrive lånet tilsvarende. Stiftsadministrationen orienterer stiftsrådet herom, evt. ved udlevering af låneoversigt.

Hvis lånet ikke bliver aktualiseret inden for 3 år, vil stiftsadministrationen kontakte menighedsrådet og eventuelt annullere lånet. Stiftsadministrationen orienterer stiftsrådet om annullerede lån, evt. ved udlevering af låneoversigt.

[1] Idet den 31. december ikke er en bankdag.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Viborg Stift på tlf. 8662 0911, eller henvende dig til:

 • Stiftskontorchef Bodil Abildgaard på bab@km.dk tlf. 8726 2183 eller
 • Chefkonsulent Katrine Søbo Andreasen på kasa@km.dk tlf. 8726 2181.