Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Om Viborg Stiftsråd
Stiftsrådsmøde

Om Viborg Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 29. januar 2020 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning.

En der lytter under stiftsrådsmøde

 

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgår på landsplan ca. 3,2 milliarder kroner.

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteterne i de enkelte stifter. Det bidrag som udskrives, kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen og stiftets medarbejdere deltager i møderne uden stemmeret.

Stiftsrådet afholder 4 ordinære møder om året. 

 

Der debatteres til stiftrådsmøde

 

Stiftsrådet har til opgave at understøtte det lokale kirkelige liv, samt fungere som et inspirationsforum for menigheder og biskop. Endvidere har stiftsrådet til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Herudover kan stiftsrådet af hensyn til det kirkelige liv i stiftet træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være 1 procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet, og bidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.
     
Totalbillede fra stiftsrådsmøde