Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Hans Tausen Prisen
Portræt af Hans Tausen

"Hans Tausen Prisen"

Viborg Stiftsråd støtter det gode kirkelige initiativ i Viborg Stift med Hans Tausen-Prisen – Viborg Stiftsråds Initiativpris. Prisen blev uddelt første gang i maj 2017, og uddeles hvert andet år.

Viborg Stiftsråd ønsker med Hans Tausen-Prisen, at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift. Prisen består af både et diplom og 10.000 kr., som prisvinderen frit kan anvende efter eget ønske. Så kender du nogen som bør honoreres for sit gode initiativ, så Indsend dit forslag på: kmvib@km.dk senest 15. juni. Læs mere om prisen her: viborgstift.dk/viborg-stiftsraad/hans-tausen-prisen Musik: Apollo music

Om "Hans Tausens Prisen

Med Hans Tausen-Prisen ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift. Tanken med initiativprisen er helt enkelt, at initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.   

Alle kan indstille

Hans Tausen-Prisen kan søges af enkeltpersoner, menighedsråd og andre grupper eller organisationer, der arbejder for folkekirken i Viborg Stift. Alle kan indstille andre til at modtage prisen, og man kan også indstille sig selv. Ud over det gode initiativ, er eneste betingelse for at modtage prisen, at man er bosiddende i Viborg Stift.  

Pengepræmie og diplom

Hans Tausen-Prisen uddeles på Stiftsmenighedsstævnet. Prisen består af både et diplom og 10.000 kr., som modtageren frit kan anvende efter eget ønske. Indstillinger til prisen sendes til stiftet, hvor en dommerkomité vil bedømme de indkomne forslag. 

Du kan indsende dit forslag på: kmvib@km.dk

Dommerkomitéen 

Dommerkomitéen består foruden biskop Henrik Stubkjær af 4 medlemmer fra Viborg Stiftsråd. 

Fakta

Prismodtagere

2023:

Sofie Skamris Pedersen og Thomas Frydendal Nielsen: Præstespire ved vandkanten

2021:

Vindum Sogns menighedsråd og de frivillige bag Integrations-projektet Fix a Bike
Sognepræst Troels Laursen og kommunikationskoordinator Henrik Helms for julekalenderen Ventetid.

2019:

Carsten Riis Jensen: Gamificering af kirkelig undervsning

Tina Bøcher Fogdal: Hoppekirken

2017:

Edith Mark og Niels Peter Lund Jacobsen: Martin Luther og Reformationen – et Storylineprojekt for konfirmander.

Fakta

Hans Tausen Prisen

Med Hans Tausen-Prisen ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift.

Tanken er den enkle, at den iderigdom og virkelyst, der gror i Viborg stift, skal komme de mange til gode ved at disse initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.

Fakta

Viborg Stiftsråd

I hvert stift er der et stiftsråd, som består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster og en repræsentant fra menighederne fra hvert provsti.

Stiftsrådet råder over et beløb, som kan bruges til at finansiere aktiviteter i stiftet. Det kan være indenfor formidling af kristendom, kommunikation og udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, IT, kirkemusik og lignende.