Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Fællesfonden
Kirke

Fællesfonden i folkekirken

Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeren fastsætter det samlede budget for fællesfonden. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.

Budget

Fællesfondens budget og landskirkeskatten bliver fastsat efter høring af en budgetfølgegruppe. Budgetfølgegruppen består af en biskop, en repræsentant for Landsforeningen af Menighedsråd, en repræsentant for Danmarks Provsteforening, en stiftskontorchef samt en repræsentant for Kirkeministeriet. Budgetfølgegruppens indstilling om budgettet er afgivet efter, at budgetfølgegruppen har holdt et budgetsamråd med en repræsentant fra hvert af de 10 stifter samt en observatør for Den danske Præsteforening og en fælles observatør for de øvrige faglige organisationer i folkekirken.

Referater

Ønsker du at se seneste referater fra budgetsamråd og budgetfølgegrupper findes det på kirkeministeriets hjemmeside. Se dem ved at klikke her