Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Ansøgning til Stiftsrådet
Tager noter på mødepapir

Ansøgning til Stiftsrådet

Det er muligt at sende en ansøgning til Viborg Stiftsråd om tilskud fra det Bindende Stiftsbidrag. Det kræver at det, der søges støtte til, falder ind under § 23a i Lov om Folkekirkens Økonomi, som fortæller om hvad det Bindende Stiftsbidrag kan bruges til.

Det et muligt at søge Stiftsrådet om midler til følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, provstiudvalg, menighedsråd og præster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Ansøgninger sendes til kmvib@km.dk mærket ansøgning til Viborg Stiftsråd.

Viborg Stiftsråd er principielt af den opfattelse, at der ikke ydes støtte til ledelse og bogudgivelse.

Viborg Stiftsråd er ligeledes af den opfattelse, at alternative muligheder, så som Kompetencefonden og andre mulige støttegivere bør udnyttes i videst mulige omfang.

Endelig er det Viborg Stiftsråds ønske, at den støtte, Viborg Stiftsråd yder, i størst muligt omfang kommer Viborg Stift til gode.

For at komme i betragtning til støtte, er det vigtigt at medsende et budget sammen med ansøgningen.

Ansøgning skal være indsendt senest 14 dage inden stiftsrådsmødet - ved at klikke her kan du finde kommende stiftsrådsmøder.