Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Økonomi - generelt

Økonomi

Stiftsudvalgenes udgifter afholdes af det bindende stiftsbidrag. 
Udvalgene udarbejder budget og regnskab og årsberetning til Stiftsrådet.

Dette skal være Stiftsrådet i hænde senest den 15. januar. Budgettet skal være begrundet og realistisk i forhold til udvalgets visioner og indsatsområder for kommende år.

Overskrider budgettet tidligere års budget forventes en udførlig begrundelse. Udvalgene kan ikke overføre midler til kommende år, men kan søge Stiftsrådet om begrundet hensættelse af overskydende midler til næste års budget.

Hvis et udvalg et år har en ekstraordinær og uforudset opgave, som kræver flere midler, vil der internt kunne rokeres imellem udvalgene.

Udvalgenes årsberetninger sammenfattes i én samlet årsberetning, der indgår i som en del af årsberetningen for det bindende stiftsbidrag.

Årsberetningen lægges tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside.