Fortsæt til hovedindholdet
Kirken i Verden
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Stiftsudvalget for Kirken i Verden

Karin E. A. Vestergaard

Karin E. A. Vestergaard
Formand
Jørgen Kroghs Vej 34,
7430 Ikast
E-mail: karin.a.v@privat.dk
Telefon 9722 2538 / 3024 2538

Inge Rørbæk

Inge Rørbæk
Næstformand
Elmevangen 13, 8800 Viborg
E-mail: inge.rorbak@gmail.com
Telefon 4055 7334

Arne Bach

Arne Bach
Stiftsrådsrepræsentant
E-mail: arnebach@privat.dk

Ole Andersen

Ole Andersen
Grågårdevej 14 8620 Kjellerup
E-mail: olakba@outlook.com
Telefon 2094 3944

Grethe Bækgaard Thomsen

Grethe Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig
E-mail: gbt@pigespejder.dk
Telefon 9782 0002 / Mobil 2144 7653

Gert-Oluf Schwarz Lausten

Gert-Oluf Schwarz Lausten
Agerbjerg 60, Snejbjerg
7400 Herning
E-mail: schwarzlausten@gmail.com
Telefon 2167 0836

Jakob Terp Legarth

Jakob Terp Legarth
Kirkebyvej 14
7400 Herning
E-mail: jale@km.dk
Telefon 2421 7701

Peter Fischer-Nielsen

Peter Fischer-Nielsen
Stiftspræst Kirken i verden
Højbjerg Møllevej 24, 8840 Rødkærsbro   
E-mail: pfn@km.dk
Telefon 2399 8840

Kristine Jersin

Karen Stubkjær
Email: kjns@km.dk
Telefon: 2130 3840

Kristine Jersin

Torill Kristensen
E-mail: puntervoldkristensen@gmail.com
Telefon 2127 9802


Stiftspræst for Kirken i Verden
Peter Fischer-Nielsen

 

Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen

Tlf.: 2399 8840
E-mail: pfn@km.dk

Som stiftspræst for Kirken i Verden er det min opgave at inspirere stiftets sogne og provstier i forhold til områderne økumeni, mission, religionsmøde og migrantarbejde. Jeg arbejder tæt sammen med Stiftsudvalget for Kirken i Verden om en række initiativer, arrangementer, gudstjenester, konferencer, studierejser m.m.

Derudover forsøger jeg at opsamle og videreformidle gode erfaringer fra stiftet, ligesom jeg holder mig opdateret på arbejdsområderne via litteratur og forskellige landsdækkende netværk. Jeg er stiftets repræsentant i Det mellemkirkelige Råd og formand for rådets følgegruppe for Folkekirkens Migrantsamarbejde og formand for det landsdækkende netværk for ressourcepersoner på migrantområdet.

Sammen med stiftsudvalget har jeg ansvar for arbejdet med stiftets internationale relationer – for tiden primært Guildford Stift i England og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria.

Jeg vil gerne være i en tæt kontakt med provster, præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige i stiftet og bidrager gerne med sparring og samtale om lokale initiativer.

Ved siden af funktionen som stiftspræst er jeg sognepræst i Højbjerg og Elsborg Sogne i Viborg Østre Provsti. De to funktioner udgør hver 50 procent af min arbejdstid.