Fortsæt til hovedindholdet
Kirken i Verden
Kommissorium

Kommissorium
Stiftsudvalget for Kirken i Verden

Stiftsudvalget for Kirken i Verden beskæftiger sig med opgaver inden for økumeni, mission, religionsmøde og asyl- og migrantarbejde.

Udvalget er oprettet i 2013 ved en sammenlægning af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg og Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde. Stiftsudvalget har ved kommissorium godkendt af Viborg Stiftsråd den 26. august 2020 skiftet navn fra Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde til: Stiftsudvalget for Kirken i Verden. Samtidig har stiftsudvalget besluttet at lave en omstrukturering af arbejdet.

Se det komplette Kommissorium og forretningsorden for udvalget her

Herunder kan læses uddrag af kommissoriet, for så vidt angår beskrivelsen af stiftsudvalgets arbejdsopgaver og nye visioner.

 

Vision

Stiftsudvalget arbejder ud fra tre visionssætninger (se: Visionerne & Viborg Stift, 2019):

Vi arbejder på at gøre kristendommens budskab kendt i verden, samtidig med at vi lader os udfordre og inspirere af mødet med det for os fremmede. Mission og dialog går hånd i hånd.

Vi arbejder for, at menighederne lokalt engagerer sig i samværet med kristne fra andre kirker og kulturer og med mennesker, der har en anden religion.

Vi vil fastholde kristendommens globale perspektiv og give menigheder og medarbejdere mulighed for at have udbytterig kontakt med kirker i andre lande. Dette sker gennem Det mellemkirkelige Råd, vores udenlandske venskabsstifter, missionsorganisationerne og de internationale netværk, som vi i øvrigt er en del af.

Visionen konkretiseres løbende i årsplaner, der danner baggrund for budgettet.

 

Opgaver

Stiftsudvalget varetager følgende opgaver:

  • Opsamling og videreformidling af viden og erfaringer inden for områderne mellemkirkeligt arbejde, mission, religionsmøde og asyl- og migrantarbejde.
  • Igangsætning af aktiviteter inden for stiftsudvalgets arbejdsområder.
  • Afholdelse af seminarer, inspirationsdage, studierejser o.l.
  • Kontakt til sogne og provstier i stiftet – herunder provstikomiteerne for ydre mission.
  • Kontakt til andre kirke- og trossamfund i stiftet.
  • Kontakt til asylcentre og migrantnetværk i stiftet.
  • Kontakt til stiftets internationale venskabsrelationer.
  • Kontakt til missionsorganisationer og andre frie folkekirkelige organisationer.
  • Repræsentation i nationale fora og netværk.
  • Andre opgaver som stiftsudvalget finder relevante, eller som stiftsrådet eller biskoppen ønsker, at stiftsudvalget skal beskæftige sig med.