Fortsæt til hovedindholdet
Bibliotek
Nyheder

Gymnasie-temadag om religionsmøde

Ritualer er blot én idé til en temadag for religionsfaget.
Andre temaer kunne være livsovergange, døden, det hellige, tabu, efterliv, synd/skam, fester og faste, måltidet....

”at fremme forståelsen og den respektfulde samtale på tværs af religioner og livstydninger”

Dette materiale er tænkt som inspiration til præster og religionslærere på gymnasiet til at indgå i et samarbejde om en fælles temadag på jeres gymnasium om religion for alle gymnasiets religionsfagselever.

Viborgs stifts arbejdsgruppe for religionsmøde står bag initiativet. Temadagens hovedformål er at belyse forskellige religioner og livstydninger og interaktionen og refleksionen dem imellem. Og dermed at fremme forståelsen og den respektfulde samtale på tværs af religioner og livstydninger.

I vejledningen til religionsfaget på STX og HF står blandt andet, at eleverne skal lære at:

”karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver”

Disse ”indefraperspektiver” kan mødet med repræsentanter fra forskellige trossamfund i høj grad bidrage til.

Biskop Henrik Stubkjær

I en stadig mere polariseret verden, hvor religioner ofte spiller en afgørende rolle i konflikter mellem mennesker, bliver det stadig mere nødvendigt at holde samtalen mellem mennesker i gang og at arbejde for forståelse på tværs af forskelligheder.

I Viborg Stift ønsker vi at understøtte og fremme samtalen og det gode møde mellem mennesker af forskellige religioner og med forskellige livstydninger, hvor end de finder sted: i Folkeskolen, på ungdomsuddannelserne, i samfundslivet eller i kirken.

Derfor kan jeg varmt anbefale alle stiftets stx- og hf-uddannelser at arrangere en temadag, der kan afdække og kommentere mødet mellem religioner og livstydninger. Det er mit håb, at materialet kan medvirke til at synliggøre de forskellige religioner, der lever side om side – også på skolerne, hvor de unge færdes i det daglige - og hjælpe de unge til en bedre forståelse for hinandens livssyn gennem samtalen om emner, der berører alle mennesker på tværs af religioner.

Med venlig hilsen

Henrik Stubkjær

 

”Jeg synes det er en fed måde at lære at forstå andre mennesker. Hvis nu man kender en der er buddhist eller muslim, så får man en bedre forståelse af, hvordan deres verden hænger sammen.”
Malene Christensen, gymnasieelev

Eleverne mødte repræsentanter fra islam, buddhisme, kristendom og ateisme.

”Ritualer er et centralt element i alle kulturer og er et af de træk, der tydeligst adskiller mennesket fra andre arter. Det er handlinger, man udfører individuelt eller kollektivt, og oftest ligger der en fortælling bag, som gennem ritualet bliver genopfrisket og får betydning i nutiden. Selve ritualets betydning er symbolsk, men dets virkning kan synes stærk og føles afgørende. Ritualet har den egenskab, at det markerer og dermed synliggør overgange mellem forskellige faser i livet, året eller døgnet.

Bøn, dåb, konfirmation, ramadan og puja er typiske ritualer i store religioner som kristendom, islam og hinduisme. Men det er ikke kun hos religiøse, at ritualer spiller en rolle; også ateister efterspørger og udfører ritualer – et aktuelt eksempel er den ateistiske forening Humanistisk Samfund, som blandt andet tilbyder alternative konfirmationsritualer for unge.”

Oplæg til temadagen i Ikast

Efter et fælles oplæg blev eleverne sendt i workshops, hvor de fik en lille indføring i de enkelte repræsentanters religiøse univers med henblik på derefter på egen krop at opleve et ritual udført herfra.

Paneldeltagere i debat på Ikast-Brande Gymnasium.

Dagen blev afsluttet med en paneldebat, hvor repræsentanterne for de forskellige trossamfund fik mulighed for at samtale med hinanden blandt andet om ritualernes betydning for dem.

”Jeg håber de får udfordret deres syn på religion. Måske nogen fordomme (...) Ikke fordi de skal blive mere afklaret, måske snarere tværtimod. Bare de forholder sig reflekterende til den verden vi er en del af, fuld af blandt andet ritualer. Det tænker jeg er et centralt mål”
Henrik Nyvang, religionslærer på Ikast-Brande Gymnasium.

"Hvis folk føler de kommer tættere på Gud, så synes jeg ritualer er superfint"
Laura Zeberg Hansen, gymnasieelev

Programmet
for temadagen på Ikast-Brande Gymnasium 

Kl. 8.15: Velkomst i Quben ved radiovært Anders Laugesen

Oplæg ved teolog Liselotte Hornemann Kragh
Livet er en voldsom sag, der med sin uundgåelige blanding af fødsel, forbundethed og død, sender de fleste af os rundt i manegen i både glæde og sorg mange gange i løbet af vores liv. De ting, der sker med os – i både glæden og sorgen - er ofte for store, for sprængfarlige og for ubeskrivelige til at kunne rummes i ord og rationel tænkning, så vi behøver en ramme til det; en ramme, der kan tæmme det utæmmelige og gøre det bare lidt mere forståeligt for os. Og frem for alt: sætte det i en form, så vi kan dele det med hinanden, være fælles om at stå midt på glædens eller ulykkens plads. Ritualer fortæller det enkelte menneske: Det kan være alt for hårdt at bære livet alene, så du skal vide, at fællesskabet omkring dig bærer med, i hvert fald ved at bevidne, hvad der er sket og ved at sætte spilleregler op for, hvordan du kan navigere i det. At blive således ’holdt’ af ritualer er noget, vi som art tilsyneladende ikke kan undvære.

Kl. 9.00: Workshop i mindre grupper. Hver workshop varer en halv time, og alle grupper besøger alle workshops, der foregår i lokalerne 104, 107, 110, 112 samt Quben.

Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Workshop 5:

Islam – Ahmed Halimah, Aarhus
Kristendom – Poul Erik Knudsen, Ikast
Hinduisme – Govin Rada Krishna (engelsktalende) Asatro – Søren Kruuse
Ateisme – Morten Fitzgerald, Odense


Kl. 11.45: Måltid i rituelle rammer.
Praktiske forhold: Kl. 11.45-12.00 finder eleverne medbragt eller købt mad frem og deltager i det rituelle måltid.

Kl. 12.30: Paneldebat med Anders Laugesen som ordstyrer og med spørgsmål fra eleverne
 

Kl.13.30-13.45: Afrunding ved Anders Laugesen

Viborg Stift og Ikast-Brande Gymnasium inviterede i september 2018 eleverne med religion til en temadag om ritualer under overskriften: ”Ritualer i hverdag, religion og livstydning”

Andre temadage

Ritualer er blot én idé til en temadag for religionsfaget.
Andre temaer kunne være livsovergange, døden, det hellige, tabu, efterliv, synd/skam, fester og faste, måltidet....

Se endvidere en beskrivelse af temadagen i Ikast ved at klikke her

 

Med venlig hilsen

Religionslærere på Ikast-Brande Gymnasium

Henrik Nyvang, Katrine Laumann Jørgensen &
Karin Vestergaard, sognepræst i Ikast Kristine Jersin, sognepræst i Houlkær