Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Eksempel på kommissorium

Eksempel på kommissorium

Kommissorium for Stiftsudvalg for xx


Udvalgets formål er at støtte og inspirere menighederne og kirkelivet i stiftet til at løfte kirkens forpligtelse indenfor området ved at tage initiativer og lave tilbud til menighedsråd, menigheder og ansatte.

Målsætning
I perioden 2015-2016 har stiftsudvalg for xx valgt at fokusere på yy. Der udsendes en elektronisk årsplan til samtlige menighedsråd i stiftet, ligesom den offentliggøres på stiftets hjemmeside.

Årsplaner
2015 forår forberedelse
2015 sommer årsplan med formål og mødedatoer
2015 efterår et kursus/møde – indhold/målgruppe/geografisk placering
2016 forår to kurser/møder – herunder indhold/målgrupper/geografisk placering
2016 efterår et kursus/møde og evaluering af hele forløbet

Målsætning for perioden 2015-16 og årsplan for 2015 skal være Stiftsrådet i hænde senest den 15. september 2014.

Begrundet budget
Hvad vil det koste at virkeliggøre årsplanen for 2015.
Begrundet budget skal være Stiftsrådet i hænde senest den 15. januar 2014.

Årsrapport
Redegørelse for de konkret udførte årsplaner og evaluering af dem i forhold til virkeligheden i Viborg Stift, herunder medindtagelse af positive og negative sidegevinster, læring osv.

Årsrapport for 2015 indsendes til Stiftsrådet senest den 15. januar 2017.