Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
DSUK

Formål

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde eller på rejse.

Kirkernes brugere er altså de tusindvis af familier, der flytter ud p.gr.a. arbejde, unge, der studerer, tager ud som au pairs, rejser med rygsæk, eller uddanner sig i et internationalt firma eller rederi.

Viborg stiftsbestyrelse vil oplyse og informere om Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK).

DSUK er folkekirken i udlandet med kirker og mødesteder spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat og i havnebyer med stort dansk skibsanløb, samt i Sydslesvig. Folkekirken er på denne måde nærværende hos danskerne folkekirkemedlemmer i Sydslesvig, spredt rundt i Europa, Asien, Australien, USA, Canada, Argentina og Jerusalem.

Hver kirke har en dansk præst ansat til at sikre kirkelig betjening efter folkekirkens skik og praksis. Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe.

Langt den væsentligste del af udgifterne til kirkernes drift dækkes af indsamlede midler samt udenlandsmenighedernes egne bidrag, men kirkeministeriet yder også tilskud til nogle af præsternes lønninger.