Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Meld dig ind i folkekirken
Billedet viser et luftfoto af Haunstrup kirke, der er omgivet af grønne træer og huse. Kirken har en markant hvid struktur med et stejlt, spidst tag. Foran kirken er der flere grave med gravsten, der er organiseret i rækker, hvilket indikerer, at det er en kirkegård. Området omkring kirken er grønt med træer spredt mellem boligbygningerne. En vej strækker sig fra forsiden af kirken til højre side af billedet og fører ind i et nabolag med flere synlige huse. Himlen er overskyet og kaster et blødt lys over hele scenen.

Medlemskab

Som medlem af Den Danske Folkekirke er man medlem af en kristen kirke i Danmark.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition. 

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at der ikke betales medlemsbidrag for børn eller unge uden skattepligtig indkomst. 

Du er velkommen

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som for eksempel koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang, spaghetti- eller rockgudstjenester og meget andet.

Som medlem har man ret til at blive konfirmeret, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Læs mere om medlemskab