Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Generel jura

GENEREL JURA

At træffe en afgørelse

To vejledninger, der beskriver de regler, der gælder, når menighedsråd, præster og provstiudvalg træffer afgørelser.


Inhabilitet

Kort beskrivelse af, hvad inhabilitet er, og hvordan det kan opstå.


Indmeldelse i folkekirken

Kort beskrivelse af indmeldelse i og medlemskab af folkekirken


Offentlighedens adgang til møder

Kort beskrivelse af, hvornår der er offentlig adgang til møder, og hvilke dokumenter, der kan eller skal offentliggøres


Webtilgængelighed

Kirkernes hjemmesider skal være tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser. Der skal tillige udvikles en tilgængelighedserklæring til hvert websted.


Aktindsigt efter forvaltningloven

Vejledning, der beskriver nogle af reglerne for aktindsigt efter forvaltningsloven og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.


Aktindsigt efter offentlighedsloven

Vejledning, der beskriver nogle af reglerne for aktindsigt efter offentlighedsloven og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.