Fortsæt til hovedindholdet
Stiftet
Grønt stift
Billedet viser en smuk have fyldt med blomstrende lyserøde blomster, der har gule centre. Blomsterne er høje og slanke, og deres stængler og knopper er synlige mellem blomsterne. I baggrunden er der en variation af grønne planter, herunder buske og andre typer planter, der skaber et mangfoldigt og frodigt landskab. Atmosfæren er rolig og naturlig, og det indbyder til skønhed og harmoni.

Viborg Stift er også grøn

I Viborg Stift løfter vi i flok for at tage ansvar for klimaet

I kristendommen tror vi på, at Gud i sin kærlighed har skabt jorden. Han har givet os den som en gave, og ud over det har han valgt også at give mennesket en opgave som forvaltere, at vi skal tage vare på jorden. Sørge for, at vi får den afleveret i en lidt bedre stand til vores børn og børnebørn, end vi modtog den.

Henrik Stubkjær,  biskop, Viborg Stift
Dette billede viser et luftfoto af et hus med et rødt tag. Der er solpaneler installeret på en del af taget. Huset er omgivet af en velplejet græsplæne og have med nogle træer og buske. En brolagt indkørsel fører til garagen, der er tilknyttet huset. Ved siden af ejendommen løber en vej, markeret med hvide linjer.

Folkekirken har som landets tredjestørste jordbesidder et stort ansvar for, at der bliver passet godt på miljø og klima.

I Viborg Stift arbejder vi målrettet og vedvarende med små og store greb, der skal mindske stiftets samlede udledninger af drivhusgasser.

Det er menighedsrådene, graverne, præsterne, det administrative personale, der skaber handlingen. Alle kan bidrage med noget, så vi sammen får skabt de nødvendige forandringer.

På stiftsniveau har vi dannet et grønt udvalg, som skal sørge for, at den grønne omstilling sker strategisk og økonomisk klogt, så man plukker de lavthængende frugter først.              

Dette billede viser et kirkedige med små blomster, der vokser ud af den. En mælkebøtte med lyse gule kronblade er tydeligt synlig mod de grå sten. Muren består af forskellige former og størrelser af sten, hvilket giver den et rustikt udseende. I baggrunden går to personer væk fra kameraet langs en græssti. Himlen er klar og blå, hvilket indikerer en solrig dag med godt vejr.

Det grønne udvalg udstikker retningen

Det Grønne Udvalg består af præster, provster, stiftsrådsmedlemmer og biskoppen.

Udvalget kommer med ideer, viden og anbefalinger, som de enkelte menighedsråd kan tage til sig. Det kunne være ideer til, hvordan man anvender sit haveaffald, eller hvordan man skaber den rette luftfugtighed i kirken.

Udvalget sørger for, at alle i stiftet får gavn af de dyrebare erfaringer, andre har oparbejdet. På den måde er der efterhånden en stor værktøjskasse til rådighed, som alle kan drage nytte af, hvor end i stiftet man befinder sig.

På den måde er udvalget med til at skabe et fællesskab i stiftet, hvor alle sogn går i samme retning og motiverer hinanden til at skabe klimahandling.

I Viborg Stift er vi dedikeret til målet om at reducere Folkekirkens samlede udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Gennemsyrer hele organisationen

Det er ikke kun kirkerne og jorden, som bliver klimavenlig.

Også i stiftets administration er den grønne omstilling til at tage og føle på. Der bliver indkøbt økologisk mad, lyset på kontoret er sensorstyret, og der bliver printet – i sort/hvid – på begge side af papiret.

En lang række tiltag, som hver især er små og enkle, men som samlet set batter. Og det er en gennemgående tankegang i hele stiftet, at alle de ting, der bliver gjort ude i sognene, summerer op til en markant reduktion af drivhusgasudledningerne. Derfor er intet tiltag for småt til at have betydning.

Viborg Stifts administration har gennem sit arbejde med den grønne omstilling formelt modtaget Grøn Kirkes stempel som ”grøn”. Grøn Kirke, som Danske Kirkers Råd står bag, har nemlig en tjekliste med klimavenlige indsatser. Den har Viborg Stifts administration troligt fulgt, så vi nu officielt er en del af det grønne selskab.

Foruden at være vidensbank udbyder Grøn Kirke kurser i bæredygtig kirkegårdsdrift.

Et danmarkskort med masser af markeringer på.

Interaktivt kort giver overblik

Foruden selve kirkerummene, kirkegårdene og andre kirkelige bygninger og områder, råder Viborg Stift over arealer, som kan anvendes til for eksempel solceller, udlejes til økologisk landbrug eller til skovrejsning.

I 2023 lancerede Folkekirkens Grønne Omstilling et interaktivt kort, som giver et godt overblik over kirkens jorder. Det klæder både sogne, provstier og stift på til at få udnyttet jorden på den mest hensigtsmæssige måde.

Sådan arbejder vi med den grønne omstilling: Vi sikrer, at alle i stiftet har den fornødne viden, og at alle føler, de gør en forskel. Resultatet bliver en mere bæredygtig kirke for vores efterkommere.

FAKTA

  • Grøn Kirke er et initiativ under Danske Kirkers Råd, som hjælper kirker, kirkegårde og kirkelige organisationer med at blive grønnere. Deres hjemmeside er gronkirke.dk.
  • Al Folkekirkens jord er kortlagt, så alle kan se, hvilken type jord der ligger hvor, og dermed hvilke muligheder for miljø- og klimaforbedringer der er mulighed for at lave. Kortet finder du ved at klikke her.
  • Viborg Stifts grønne udvalg arbejder med at sætte retningen for arbejdet med klimatiltag i både sogne, provstier og stift. De gode ideer forplanter sig ned gennem alle lag. Læs mere om stiftets grønne udvalg ved at klikke her