Fortsæt til hovedindholdet
Redskaber
Arbejdsgange for en præsteansættelse

Arbejdsgange for en præsteansættelse

‘Arbejdsgange ved præsteansættelse’ skal illustrere, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med en præsteansættelse. Arbejdsgangene er vist i vandrette baner, hvor hver bane repræsenterer en aktør, der har del i præsteansættelsen. 
Forløbet begynder, når en præst går på pension, skifter embede eller siger op, og afsluttes, når en ny præst er indsat i embedet med løn, bolig, tjenestedragt og andet, der hører med. 
De faser, som ansættelsen er bygget op omkring, er vist lodret med en overskrift øverst. De små ikoner symboliserer de hændelser, der er i processen fx et brev, et møde eller en kontrol. 

Illustrationen er udarbejdet af ’Projekt præsteansættelser’, der har til formål at lave en administrativ forenkling og effektivisering af arbejdsgangene ved præsteansættelser. Det er et projekt på tværs af stifterne, og den bane, der omhandler arbejdsgangen for stiftet og biskoppen er derfor den mest detaljerede. 

Det er et stort dokument som du kan zoome ind på og se ønskede detaljer.