Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger til præster
Vielse udenfor kirkens rum

Vielse udenfor kirkens rum

Indtil nu har det kun været muligt at blive borgerligt viet udenfor kirkens rum. Men det er nu også muligt, at blive viet af en præst på denne måde. 

En biskoppelig velsignelse ikke længere nødvendig

Reglerne om vielser udenfor kirken rum er nu ændret således, at en biskoppelig velsignelse ikke længere er nødvendig – se § 3 stk. 3 i cirkulæret nedenfor. Det kræver blot enighed mellem parret og præst.

Reglerne trådte kraft den 9. maj 2019.

Har kirkens personale pligt til at medvirke ved vielser uden for kirkens rum ?

Kirkeministeriet har i et notat fra 29. august 2017 - "Notat fra Kirkeministeriet: Tjenstlige anvisninger til kirkefunktionærer - særligt i forbindelse med vielser uden for kirkens rum" - redegjort for, hvorledes kirkebetjeningen er stillet i forhold til at medvirke ved vielser uden for kirkens rum.