Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger til præster
Supervision

Supervision

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejledning den nye præst får af sin provst.

Supervision for præster

Præstearbejdet er mangesidigt, og som præst møder man mange og meget forskellige udfordringer. Midt i disse udfordringer kan man have brug for inspiration og brug for at standse op og se sit arbejde fra en ny vinkel. Supervision er her en mulighed til at få vendt konkrete situationer i et frit og åbent rum i et positivt samspil med supervisor og kollegaer. Gennem refleksion over egne erfaringer kan overvejelser afprøves, og man får kastet lys over arbejdet ved at træde et skridt tilbage og reflektere over egen praksis. Herved sker der også en bevidstgørelse, som styrker præsten i sit arbejde og personligt.

Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete sjælesorgssamtaler eller hændelser og er omsorg og hjælp til bevarelse af empati og respekt for sig selv og for næsten.

Udfordringer i ens samarbejde med andre kan også godt ventileres og drøftes i supervision, men decideret samarbejdsvanskeligheder skal til ledelsen og hører til her.

Supervision

 • understøtter den faglige selvfølelse og personlige trivsel i arbejdet som præst, så arbejdsglæden bevares.
 • er med til at dygtiggøre præsten fagligt/teologisk gennem refleksion over egen praksis.
 • giver plads til refleksion over relationer, reaktioner, situationer og handlinger.
 • udvider handlemulighederne og er konkret.
 • afklarer forventninger og gør præsten mere bevidst om egne ressourcer og egne fagpersonlige begrænsninger.
 • ”værner” om sognebørnene, så de bliver mødt med respekt og sådan at respekten omkring præstens arbejde bevares.

Gruppesupervision betyder, at

 • man har et sted, hvor man trygt kan reflektere over egen praksis i en kreds af kollegaer, hvor tavshedspligt er en selvfølge.
 • kollegaer kan dele faglige/teologiske overvejelser, udfordringer og være kreative sammen.
 • kollegaer kan berige hinanden med støtte, anerkendelse og nye vinkler.
 • den enkeltes tvivl, usikkerhed og fastlåsthed afprivatiseres og undersøgelse, undring og refleksion bliver en naturlig del af arbejdet.
 • de erfaringer og ressourcer, der ligger i gruppen, bliver aktiveret og anvendt.

Hvordan foregår supervision?

Supervision foregår i grupper af 5-8 præster ledet af en supervisor, hvor gruppen fungerer som ressource og kollegial støtte. Det er præsten og dennes konkrete arbejdssituation der er i fokus, og det er ud fra den konkrete praksis der samtales og stilles uddybende spørgsmål. Enhver samtale foregår under hensyntagen til tavshedspligten både i forhold til præsten og de konkrete personer, der måtte blive omtalt.

I Viborg Stift tildeles et forløb på 8 gange, hvorefter der opfordres til, at man kan indgå i en kollegial supervisionsgruppe, ledet af gruppen selv.

Supervision er et gratis tilbud til præster i Viborg Stift og man ansøger om deltagelse i supervision ad tjenestevejen.