Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger til præster
Mobning blandt præster

Analyse: I folkekirken har præsterne et særligt problem med mobning

Hver fjerde præst har inden for det seneste år været udsat for mobning, viser ny undersøgelse. Mobning er nultoleranceområde, siger biskopper, som intensiverer indsats for bedre arbejdsmiljø. 

Mens det generelle arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret for folkekirkens ansatte i de senere år, viser en ny undersøgelse, at der stadig er særlige problemer i forhold til præsterne.
25% af præsterne oplyser ifølge en ny undersøgelse, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. For 8% er det sket mindst en gang om måneden. Til sammenligning svarede 11,6 % beskæftigede på det øvrige arbejdsmarked i 2014, at de havde været udsat for mobning inden for det foregående år.

Kirkeminister Mette Bock opfordrer til, at folkekirken bruger analysens konklusioner og anbefalinger til at få gjort noget ved præsternes problemer med mobning:

- Arbejdsmiljø og trivsel skal tages dybt alvorligt på alle arbejdspladser. I folkekirken er arbejdsmiljøet generelt tilfredsstillende, men der ser ud til at være et særligt problem med mobning blandt præsterne. Derfor har jeg nu bedt biskopperne udarbejde en plan for, hvordan vi kan komme problemet til livs. Der kan være mange forklaringer, der måske har med folkekirkens særlige struktur og ledelsesforhold at gøre. Men der er ingen undskyldninger for ikke at gøre noget ved det. Det er et fælles ansvar for biskopper, provster, præster og menighedsråd, siger Mette Bock.

Baggrund

Arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i folkekirken har været højt prioriteret i en årrække. Den seneste store undersøgelse af arbejdsmiljøet fra 2013 viste, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken generelt er godt og på niveau med andre arbejdspladser i Danmark. Dog viste undersøgelsen fra 2013, at der er behov for særlig opmærksomhed på oplevelsen blandt præster af mobning. Kirkeministeriet iværksatte derfor i samarbejde med repræsentanter for biskopper, provster, præster, stiftskontorchefer og Landsforeningen af Menighedsråd en opfølgende undersøgelse med fokus på præsters oplevelse af mobning. Undersøgelsen er udarbejdet af Oxford Research, og resultatet af undersøgelsen foreligger nu. Alle 2210 præster i folkekirken har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, og 1006 præster har afgivet svar.

Undersøgelsen peger på, at præster i højere grad end andre beskæftigede på danske arbejdspladser oplever mobning. Undersøgelsen viser også, at der sammenlignet med 2013 er en lettere stigning i antallet af præster, der oplever mobning, mens der generelt har været et fald i oplevelsen af mobning på de danske arbejdspladser i de senere år. Det er særligt i relationerne til menighedsråd, kirkefunktionærer og andre præster, at der rapporteres om problemer.

Blandt analysens anbefalinger er, at roller og ansvar for det psykiske arbejdsmiljø skal tydeliggøres på de enkelte kirkelige arbejdspladser.

På det seneste møde mellem folkekirkens biskopper blev det besluttet at intensivere arbejdet for at forhindre mobning. Som et første skridt bliver et dialogredskab nu udviklet og stillet til rådighed for ansatte og menighedsråd.
 

Se rapporten nedenfor ved at klikke på billedet og se også biskop Henrik Stubkjærs brev af 16. maj 2017 til samtlige præster og menighedsråd i Viborg Stift omkring rapporten og de tiltag, man vil iværksætte i Viborg Stift

Se også stifternes fælles pressemeddelelse "Nej til mobning" på baggrund af den offentliggjorte rapport


 

Klik på billedet og download rapporten fra Oxford Research