Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særfunktioner
Værnspræster

Værns-provster og præster

Værnspræster er sognepræster, der som en del af deres rådighedstjeneste knyttes til en enhed eller et tjenestested indenfor Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Værnspræsten ansættes derfor i samråd med biskoppen og den lokale provst. 

Værnspræstetjenesten er organiseret med tre værnsprovster: Hærprovsten i Kastelskirken, Orlogsprovsten i Holmens kirke og Flyverprovsten i Viborg Domkirke, og det gejstlige tilsyn med værnspræstetjenesten varetages af Københavns biskop. 

Uniform

Som værnspræst: feltpræst i Hæren, orlogspræst i Søværnet og flyverpræst i Flyvevåbnet bærer man uniform under sin tjeneste, med et kors som distinktion. En værnspræst står udenfor den militære rækkefølge, idet man har samme rang, som den man taler med. Værnspræsten er underlagt samme tavshedspligt i sin tjeneste, som den der i øvrigt gælder for sognepræster. Når en værnspræst sendes med et dansk militært bidrag til udlandet, ansættes en vikar, betalt af Forsvaret, til at passe den udsendtes præsteembede.

Om at være udsendt

Folkekirken tæt på: Udsendte

Flyvevåbnet

Flyverprovst
Kåre Egholm Pedersen
Tlf. 50 74 44 37
Mail: kep@km.dk  
Sogn: Viborg Domsogn
Provsti: Viborg Domprovsti


Flyverpræst
Carl-Gustav Christensen
Trehusevej 1 B, Frederiks
7470 Karup J.
Mail: cgck@km.dk
Tlf.: 86 66 10 24
Sogn: Frederiks Pastorat
Provsti: Viborg Østre Provsti

Flyverpræst
Henrik Guldbrandt Kjær
Præstegårdsvej 2, Naur
7500 Holstebro
Mail: hgk@km.dk
Tlf.: 97 43 20 11 / 20 13 12 43
Sogn: Naur-Sir og Holstebro Pastorat
Provsti: Holstebro Provsti


Flyverpræst
Charlotte Rønhoff
Kjelding Høj 5
7600 Struer
Mail: crp@km.dk
Tlf.: 23 63 90 70
Sogn: Gimsing sogn
Provsti: Struer Provsti


Hæren

Feltpræst
Jens Peter Garne
Haslevej 15
7430 Ikast
Mail: jpg@km.dk
Tlf.: 97 15 31 20 / 60 89 41 20
Sogn: Ikast, Favrholt
Provsti: Ikast-Brande


Feltpræst
Mads Callesen
Frederiksdal Alle 25
7800 Skive
Mail: mhc@km.dk
Tlf.: 24 21 99 09
Sogn: Skive
Provsti: Skive


Feltpræst
Alex Dahl Nielsen
H.C. Ørsteds Vej 77
7400 Herning
Mail: adni@km.dk
Tlf.: 97 12 23 04 / 23 36 34 11
Sogn: Fredens
Provsti: Herning Søndre


Feltpræst
Niels Peter Sørensen
Kirkevej 12
9620 Ålestrup
Mail: nps@km.dk
Tlf: 98 64 18 60 / 20 22 48 56
Sogn: Aalestrup
Provsti: Vesthimmerlands