Fortsæt til hovedindholdet
Stiftpræster
Stiftspræst for psykisk arbejdsmiljø

Stiftspræst for psykisk arbejdsmiljø

Lars Henrik Lyngberg-Larsen

Telefon: 98674461
E-mail: LLL@km.dk

Som det fremgår af teksten, så er jeg stiftspræsten for psykisk Arbejdsmiljø. Det blev jeg i 2013. Ved siden af det er jeg sognepræst i Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted pastorat.

Min opgave er at være sekretær for stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø, og sammen med udvalget at arbejde for og på, at alle ansatte og menighedsråd har et passende fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Godt psykisk arbejdsmiljø er uendeligt vigtigt for, at vi som mennesker har det godt, og for at vi i forhold til vores arbejde kan magte vores opgaver og ikke kører fast i ærgrelse og mismod.

Stiftsudvalget skal inspirere med gode og enkle værktøjer til at skabe godt arbejdsmiljø, eller gøre det gode psykiske arbejdsmiljø endnu bedre. Vores opgave er ikke at rede tråde ud eller ”slukke ildebrande” de steder, hvor det psykiske arbejdsmiljø er gået i stykker.

Som baggrund for arbejdet kan jeg vel sige, at jeg selvfølgelig i mit præstelige virke altid har været  optaget af, at det kollegiale fællesskab fungerede - først i 13-14 kortere og længere vikariater og siden 2005 som sognepræst i Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted pastorat. Og når jeg skriver kollegiale fællesskab, så mener jeg ikke kun mit samarbejde med præstekolleger, men jeg mener med alle ved en kirke og i et sogn, som arbejder med på at få kirken til at fungere, for der er ingen, som er ligegyldige, hverken ansatte eller menighedsråd.

Når det drejer sig om, at det skal lykkes at være kirke, så har alle deres vigtige plads og opgave og alle er ansvarlige, hver for deres. Og igen, samarbejdet og samtalen om opgaven skal fungere, så alle ved, hvor man skal hen, ved hvad opgaven er, og hvad man forventer af hinanden, uanset om det er søndagens gudstjeneste, en koncert, en begravelse, et sognearrangement eller et møde, det handler om.

Men se, disse fuldstændig almindelige og grundlæggende overvejelser, som vi nok alle kan nikke genkendende til, det er ikke nok for egentligt og systematisk at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Det kan godt være, at jeg er arbejdsmiljørepræsentant for præsterne i Vesthimmerland og har det minimale kursus for at varetage det hverv. Men derfra og så til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø fagligt, så arbejdet kan blive til inspiration, vejledning og gavn for ansatte og menighedsråd og dermed for menighederne, der er der et stykke vej.

Psykisk arbejdsmiljø har mange fagområder som hjælpediscipliner. Jeg kan til eksempel nævne tre centrale områder: Ledelse, kommunikation og psykologi. De er en videnskab og et studium hver for sig, fulde af kundskab, teorier og modeller.

Det er klart, at mit arbejde sammen med stiftsudvalget må bygge lidt på de bagvedliggende videnskabelige modeller og mønstre og nok så meget på udvalgets medlemmers og mit erfaringsgrundlag som menneske og som medspiller i mange sammenhænge.

I årene fremover tilbyder stiftsudvalget og jeg vejledning og værktøjer til fremme af, og til opmærksomhed på det gode psykiske arbejdsmiljø.