Fortsæt til hovedindholdet
Stiftpræster
Stiftpræst for religionspædagogik

Stiftpræst for religionspædagogik

Gitte Thorsøe

gtb@km.dk  
53 76 13 32

Jeg er ansat som stiftspræst for kirkelig undervisning i Viborg Stift i en kvote på 55 %, og inden for den ramme varetager jeg forskellige opgaver og funktioner.

Religionspædagogisk udvalg

Som stiftspræst er jeg født medlem af Viborg Stifts udvalg for religionspædagogik og fungerer som sekretær i den sammenhæng. Dvs. at jeg indkalder til møder, skriver referat og laver opfølgende arbejde mellem møderne. Det opfølgende arbejde består primært i at tilrettelægge og afholde kurser for de relevante målgrupper i Viborg Stift. Undervisningsudvalget er et vigtigt fagligt forum for mig som stiftspræst.

KonfirmandAktion

KonfirmandAktion er et årligt tilbud til sognene om at få gæstelærere fra et tredjeverdens land ud og undervise i konfirmationsforberedelsen. Bag KonfirmandAktion står Mission Afkrika, Africa In Touch, Danmission og FUV. Som stiftspræst er det min opgave at være bindeled mellem KonfirmandAktion og sognene i Viborg Stift. Det betyder, at det er min opgave at deltage i temadage og møder og sørge for, at muligheden bliver kendt og tilgængelig i Viborg Stift.

Til rådighed for menigheder og ansatte

Som stiftspræst står jeg til rådighed både for kirkens ansatte og for menigheder og menighedsråd i Viborg Stift. I forhold til kirkens ansatte er det primært kirkens undervisere, der vil have gavn af mig. I den forbindelse fungerer jeg som konsulent og faglig sparringspartner hvad angår de religionspædagogiske opgaver indenfor alle alderstrin. Derudover må jeg også meget gerne bruges af menigheder og menighedsråd til alt, hvad angår det kateketiske område. Det kan være til oplæg, inspiration og faglig sparring.

Religionspædagogisk netværksarbejde

For at kunne indhente ny viden og inspiration til at udvikle det religionspædagogiske arbejde i Viborg Stift, er det afgørende, at jeg som stiftspræst deltager i relevante netværk både på landsplan og internationalt. Jeg har derfor tæt sparring og erfaringsudveksling med de religionspædagogiske konsulenter i de andre stifter, og vi har faglige dage sammen. Derudover har jeg også faglig sparring med CUR (Center for Ungdomsstudier) og Folkekirkens Konfirmandcenter.