Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Seksuelle krænkelser

Seksuelle krænkelser

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser.

Alle tre vejledninger er udarbejdet i af samarbejde med Kirkeministeriet. De er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte.

Den første vejledning "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" omhandler hvordan I skal forholde jer til problematikken. 
Vejledningen er revideret juli 2021.

Den anden vejledning "Procesvejledning – seksuel chikane" er som navnet siger en procesvejledning, der trin for trin giver overblik over, hvordan I skal forholde jer, hvis I står med en konkret sag.
Vejledningen er udgivet i december 2021

Den tredje vejledning er ”Dialog til omgangstone”,  er et dialog værktøj. der giver redskaber til, hvordan I kan sætte gang i dialogen om grænser og krænkelser.
Vejledningen er udgivet i december 2021

Den fjerde vejledning Folder fra Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø med henvisninger til, hvordan man skal agere, hvis man oplever KRÆNKELSE-SEXCHIKANE-SEXISME.