Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Samarbejdsaftaler
Tov som symbol for arbejde

Samarbejdsaftaler

To eller flere menighedsråd kan i medfør af menighedsrådslovens § 42a indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens økonomi. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en vedtægt, der offentliggøres her på stiftets hjemmeside:

Vedtægten skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet
  • Hvad samarbejdet vedrører
  • Finansieringen af samarbejdet
  • Tilsyn
  • Vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet
  • Afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning
  • Vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort
  • Hvorfra vedtægten kan rekvireres

I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene undlade at udarbejde en vedtægt.

Dispensation

Hvis samarbejdet kræver dispensation fra reglerne i kapitel 1-7 og kapitel 9 i menighedsrådsloven samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., skal de nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i en vedtægt, der skal godkendes af kirkeministeren.

Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres vedtægten på Kirkeministeriets hjemmeside, som du kan se ved at klikke her. 

Tilskud

Til fremme af samarbejdsprojekter i henhold til dette kapitel kan kirkeministeren yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.

Yderligere information

Der henvises til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd (aktuelt nr. 771 af den 24/06/2013) som du kan se ved at klikke her.