Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Provstirevision

Provstirevision

Revision i løbet af året af kirke- og præstegårdskassers årsregnskab samt provstiudvalgskassers årsregnskab varetages af provstirevisor. Funktionen som provstirevisor varetages af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 

Læs "Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v."

Fra og med regnskabsåret 2022 revideres regnskaberne for de kirkelige kasser fortsat af PricewaterCoopers.

Det betyder, at revisorer fra PwC kommer på kasseeftersyn.

Kontaktdata for PwC

Statsautoriseret revisor Henriette Nielsen
Mail:henriette.nielsen@pwc.com
Tlf.:40314429