Fortsæt til hovedindholdet
Byggesager
Vejledninger og blanketter

Annonceringpligt for indkøb af visse varer og tjenesteydelser

Menighedsråd har pligt til at annoncere rådgivningsopgaver på www.udbud.dk når der er tale om rådgivningshonorar i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt, der skønnes at udgøre mellem kr. 500.000 og kr. 1.489.820, ekskl. moms.

Annonceringen skal ske inden valg af rådgiver.

www.udbud.dk er en central udbudsplatform, hvor alle offentlige indkøbere fra den 1. april 2012 har pligt til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser efter Tilbudslovens afsnit II.

Skønnes rådgiverhonoraret at overstige tærskelværdien på kr. 1.489.820 for tjenesteydelser skal rådgivningsopgaven i EU-udbud.

Reglerne er nærmere beskrevet i vejledninger Tilbudsloven - kort sagtog Annoncering og indhentning af tilbud efter Tilbudsloven og EU-udbud.

Vejledningerne er endvidere tilgængelige på Den digitale Arbejdsplads under Håndbogen "Bygge- og Anlægsopgaver", "andre regler"